Statistikdatabasen
Miljöskatter efter näringsgren SNI 2007. År 2008 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

miljöskattenivå Markera minst ett värde

näringsgren SNI 2007 Markera minst ett värde

Totalt 58 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-10-06
Kontakt
Susanna Roth, SCB
+46 010-479 48 03
susanna.roth@scb.se

Enhet
Miljöskatt, miljoner kronor:
mnkr
Datatyp
Miljöskatt, miljoner kronor:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Miljöskatt, miljoner kronor:
Nej
Säsongsrensad
Miljöskatt, miljoner kronor:
Nej
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000003SW