Statistikdatabasen
Miljöskatter efter näringsgren SNI92. År 1993 - 2008
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

näringsgren SNI92

Totalt 55 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Detta är de miljöskatter som är energirelaterade. För att se Sveriges totala miljöskatter se tabell på www.scb.se/mi1301
näringsgren SNI92
41 vattenverk
Värdet för SNI 41 innehåller även värde för SNI 90001. Värdet för SNI 90 är alltså exklusive SNI 90001.
tabellinnehåll
Produktionsskatt på el
Produktionsskatterna på elkraft var ursprungligen tre skatter, vattenkraftsskatt, kärnkraftsskatt på el och skatt för nedrustning och förvaring (kärnavfallsfonden). Vattenkraftsskatten försvann 1/1 1997. Kärnkraftsskatten övergick till en skatt på den termiska effekten i en kärnkraftsreaktor den 1/7 2000 (med termisk effekt avses kärnkraftsreaktorns värmeproduktionsförmåga). Även efter förändringen räknas den som miljöskatt i totaltabellen över miljöskatter (se www.scb.se/mi1301). Den ingår däremot inte i den här tabellen i Statistikdatabasen då den inte belastar elproduktionen direkt (men indirekt). Produktskatterna på el är även fördelad på en ytterligare bransch som inte finns med i denna tabell, nämligen export. Nationalräkenskaperna fördelar ut skatten även på export då skatten implicit ingår i priset på el till konsumenten och det är användningen av el som styr fördelningen. För närmare information om dessa kontakta Miljöräkenskaperna på SCB, miljorakenskaper@scb.se
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2011-04-13
Kontakt
Susanna Roth, SCB
+46 010-479 48 03
susanna.roth@scb.se

Enhet
Energiskatt bränslen:
mkr
Koldioxidskatt:
mkr
Svavelskatt:
mkr
Energiskatt el:
mkr
Produktionsskatt på el:
mkr
Datatyp
Energiskatt bränslen:
Flöde
Koldioxidskatt:
Flöde
Svavelskatt:
Flöde
Energiskatt el:
Flöde
Produktionsskatt på el:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Energiskatt bränslen:
Nej
Koldioxidskatt:
Nej
Svavelskatt:
Nej
Energiskatt el:
Nej
Produktionsskatt på el:
Nej
Säsongsrensad
Energiskatt bränslen:
Nej
Koldioxidskatt:
Nej
Svavelskatt:
Nej
Energiskatt el:
Nej
Produktionsskatt på el:
Nej
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
MI1301A3