Statistikdatabasen
Miljösektorn - export efter näringsgren. År 2003 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

näringsgren SNI 2007 Markera minst ett värde

Totalt 31 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

SCB arbetar utifrån Eurostats manual ” Environmental goods and services sector accounts - Handbook” (2016) vid insamlandet av statistiken för miljösektorn. Där finns beskrivet vilka miljöområden som arbetsställena ska delas in i, redovisning av bransch och vilka variabler (t.ex. produktionsvärde och export) som ska ingå. För ytterligare beskrivning av statistiken se under Dokumentation på Miljöräkenskapernas produktsida: Miljöräkenskaperna.

SCB följer definitionen av miljösektorn som utarbetats inom Eurostat och EU. I EU-förordningen 691/2011 beskrivs sektorn för miljövänliga varor och tjänster som sådan produktionsverksamhet i nationell ekonomi som alstrar miljövänliga produkter (miljövänliga varor och tjänster) för miljöskydd och resurshantering. Resurshantering inbegriper bevarande, underhåll och förbättring av beståndet av naturresurser och således skydd mot utarmning.
Exporten i miljösektorn är hämtad ifrån varuhandelsstatistiken. En motsvarande detaljerad statistik för tjänsteexport finns inte och denna skattas därför från momsregistret.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-06-18
Kontakt
Sebastian Constantino, SCB
+46 010-479 44 37
sebastian.constantino@scb.se

Susanna Roth, SCB
+46 010-479 48 03
susanna.roth@scb.se

Enhet
Export, mnkr:
mnkr
Datatyp
Export, mnkr:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Export, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Export, mnkr:
Nej
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002BY