Statistikdatabasen
Miljösektorn - förädlingsvärde och produktionsvärde, antal arbetsställen samt förvärvsarbetande efter näringsgren. År 2003 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

näringsgren SNI 2007 Markera minst ett värde

Totalt 50 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

SCB arbetar utifrån Eurostats manual ” Environmental goods and services sector accounts - Handbook” (2016) vid insamlandet av statistiken för miljösektorn. Där finns beskrivet vilka miljöområden som arbetsställena ska delas in i, redovisning av bransch och vilka variabler (t.ex. produktionsvärde och export) som ska ingå. För ytterligare beskrivning av statistiken se under Dokumentation på Miljöräkenskapernas produktsida: Miljöräkenskaperna.

SCB följer definitionen av miljösektorn som utarbetats inom Eurostat och EU. I EU-förordningen 691/2011 beskrivs sektorn för miljövänliga varor och tjänster som sådan produktionsverksamhet i nationell ekonomi som alstrar miljövänliga produkter (miljövänliga varor och tjänster) för miljöskydd och resurshantering. Resurshantering inbegriper bevarande, underhåll och förbättring av beståndet av naturresurser och således skydd mot utarmning.
tabellinnehåll
Förädlingsvärde, mnkr
Förädlingsvärdet och produktionsvärdet i miljösektorn är jämförbart med förädlings-/produktionsvärdet som används i nationalräkenskaperna. Eftersom miljösektorn är ett tvärsnitt av olika delar av ekonomin så fördelas värdena från nationalräkenskaperna ut till miljösektorns företag med hjälp av en fördelningsnyckel. Fördelningsnyckeln är för näringslivet beräknad av produktions-/förädlingsvärdet ifrån statistiken om företagens ekonomi (FEK). För offentlig sektor är underlaget för finansiellt sparande (UFS) samt räkenskapssammandrag (RS) för kommuner källorna till fördelningsnyckeln. För hushållens icke-vinstdrivande organisationer (HIO) utifrån lönesummor. Förädlingsvärde för 2016 är preliminära.
Produktionsvärde, mnkr
Förädlingsvärdet och produktionsvärdet i miljösektorn är jämförbart med förädlings-/produktionsvärdet som används i nationalräkenskaperna. Eftersom miljösektorn är ett tvärsnitt av olika delar av ekonomin så fördelas värdena från nationalräkenskaperna ut till miljösektorns företag med hjälp av en fördelningsnyckel. Fördelningsnyckeln är för näringslivet beräknad av produktions-/förädlingsvärdet ifrån statistiken om företagens ekonomi (FEK). För offentlig sektor är underlaget för finansiellt sparande (UFS) samt räkenskapssammandrag (RS) för kommuner källorna till fördelningsnyckeln. För hushållens icke-vinstdrivande organisationer (HIO) utifrån lönesummor. Förädlingsvärde för 2016 är preliminära.
Arbetsställen, antal
Miljösektorns arbetsställen är en summering av mängden arbetsställen i alla företag/organisationer som är en del av miljösektorn. Mellan 2011-2012 ändrades definitionen av vad som anses vara ett aktivt arbetsställe inom företagsstatistiken, det ledde även till en ökning av mängden arbetsställen i miljösektorn.
Förvärvsarbetande kvinnor, antal
Förvärvsarbetande i miljösektorn är hämtad ifrån den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS).
Förvärvsarbetande män, antal
Förvärvsarbetande i miljösektorn är hämtad ifrån den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS).
Förvärvsarbetande totalt, antal
Förvärvsarbetande i miljösektorn är hämtad ifrån den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS).
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-06-18
Kontakt
Sebastian Constantino, SCB
+46 010-479 44 37
sebastian.constantino@scb.se

Susanna Roth, SCB
+46 010-479 48 03
susanna.roth@scb.se

Enhet
Förädlingsvärde, mnkr:
mnkr
Produktionsvärde, mnkr:
mnkr
Arbetsställen, antal:
antal
Förvärvsarbetande kvinnor, antal:
antal
Förvärvsarbetande män, antal:
antal
Förvärvsarbetande totalt, antal:
antal
Datatyp
Förädlingsvärde, mnkr:
Flöde
Produktionsvärde, mnkr:
Flöde
Arbetsställen, antal:
Flöde
Förvärvsarbetande kvinnor, antal:
Flöde
Förvärvsarbetande män, antal:
Flöde
Förvärvsarbetande totalt, antal:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Förädlingsvärde, mnkr:
Nej
Produktionsvärde, mnkr:
Nej
Arbetsställen, antal:
Nej
Förvärvsarbetande kvinnor, antal:
Nej
Förvärvsarbetande män, antal:
Nej
Förvärvsarbetande totalt, antal:
Nej
Säsongsrensad
Förädlingsvärde, mnkr:
Nej
Produktionsvärde, mnkr:
Nej
Arbetsställen, antal:
Nej
Förvärvsarbetande kvinnor, antal:
Nej
Förvärvsarbetande män, antal:
Nej
Förvärvsarbetande totalt, antal:
Nej
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000004NX