Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Miljösektorn - nettoomsättning efter näringsgren. År 2003 - 2021

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Dimitra Kopidou, SCB
+46 08-5069 +46104794199
Ja
2023-10-26
Nettoomsättning, mnkr:
mnkr
Nettoomsättning, mnkr:
Flöde
Nettoomsättning, mnkr:
Nej
Nettoomsättning, mnkr:
Nej
SCB
000002BM
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanA01 jordbruksföretag och serviceföretag till jordbruk , A02 skogsbruksföretag , A03 fiskare och vattenbrukare ,

Valda 0 Totalt 72

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2003 , 2004 , 2005 ,

Valda 1 Totalt 19

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

SCB arbetar utifrån Eurostats manual ” Environmental goods and services sector accounts - Handbook” (2016) vid insamlandet av statistiken för miljösektorn. Där finns beskrivet vilka miljöområden som arbetsställena ska delas in i, redovisning av bransch och vilka variabler (t.ex. produktionsvärde och export) som ska ingå. För ytterligare beskrivning av statistiken se under Dokumentation på Miljöräkenskapernas produktsida: Miljöräkenskaperna.

SCB följer definitionen av miljösektorn som utarbetats inom Eurostat och EU. I EU-förordningen 691/2011 beskrivs sektorn för miljövänliga varor och tjänster som sådan produktionsverksamhet i nationell ekonomi som alstrar miljövänliga produkter (miljövänliga varor och tjänster) för miljöskydd och resurshantering. Resurshantering inbegriper bevarande, underhåll och förbättring av beståndet av naturresurser och således skydd mot utarmning.
2022-12-14 korrigering av nettoomsättning i bransch A02, F41 samt för TOT (totalt). Nettoomsättningen i miljösektorn är hämtad ifrån statistiken om företagens ekonomi (FEK).