Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Materialflöde efter materialkategori. År 1998 - 2021

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Fredrik Kanlén, SCB
+46 010-479 46 55
Ja
2022-12-15
Inhemsk utvinning:
1000 ton
Import:
1000 ton
Export:
1000 ton
Inhemsk materialkonsumtion:
1000 ton
Inhemsk utvinning:
År
Import:
År
Export:
År
Inhemsk materialkonsumtion:
År
Inhemsk utvinning:
Flöde
Import:
Flöde
Export:
Flöde
Inhemsk materialkonsumtion:
Flöde
Inhemsk utvinning:
Nej
Import:
Nej
Export:
Nej
Inhemsk materialkonsumtion:
Nej
Inhemsk utvinning:
Nej
Import:
Nej
Export:
Nej
Inhemsk materialkonsumtion:
Nej
Inhemsk utvinning:
År
Import:
År
Export:
År
Inhemsk materialkonsumtion:
År
SCB
0000048L
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1998 , 1999 , 2000 ,

Valda 1 Totalt 24

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Data reviderade 2020-12-11 för hela tidsserien.

tabellinnehåll

Inhemsk utvinning

Inhemsk utvinning avser den utvinning av råvaror som sker inom landets gränser. Indikatorn beskriver det fysiska flödet (massa per tidsenhet) av material som flödar från naturen i Sverige in i det svenska samhället. Materialflödena byggs upp av följande huvudmaterialkategorier: 1 Biomassa (exempelvis uttag av skog och jordbruksprodukter) 2 Metaller 3 Icke-metalliska mineraler (exempelvis sand och grus till vägbyggen och byggnader) 4 Fossila bränslen 5 Övriga produkter (nettoimport av färdiga produkter med komplex sammansättning, dvs som ej kan härledas till någon enskild av ovan nämnda materialkategorier) 6 Avfall som importeras eller exporteras (nettoimport av avfall). Avser avfall enligt EW-MFA:s kategorier. Träavfall ingår i kategorin biomassa. Beteckningen .. (dubbelpunkt) innebär att kategorin ej är tillämplig på det flödet (inhemsk utvinning, import eller export) i aktuell cell. Två decimaler visas genomgående för alla data, även om det inte innebär att data har uppmätts med den noggrannheten.

Import

Import avser det fysiska flödet (massa per tidsenhet) av material från utlandet in i den svenska ekonomin. Importvaror är antingen råvaror, halvfabrikat eller färdiga produkter. Materialflödena byggs upp av följande huvudmaterialkategorier: 1 Biomassa (exempelvis uttag av skog och jordbruksprodukter) 2 Metaller 3 Icke-metalliska mineraler (exempelvis sand och grus till vägbyggen och byggnader) 4 Fossila bränslen 5 Övriga produkter (nettoimport av färdiga produkter med komplex sammansättning, dvs som ej kan härledas till någon enskild av ovan nämnda materialkategorier) 6 Avfall som importeras eller exporteras (nettoimport av avfall). Avser avfall enligt EW-MFA:s kategorier. Träavfall ingår i kategorin biomassa. Beteckningen .. (dubbelpunkt) innebär att kategorin ej är tillämplig på det flödet (inhemsk utvinning, import eller export) i aktuell cell. Två decimaler visas genomgående för alla data, även om det inte innebär att data har uppmätts med den noggrannheten.

Export

Export avser det fysiska flödet (massa per tidsenhet) av material från den svenska ekonomin till utlandet. Exportvaror är antingen råvaror, halvfabrikat eller färdiga produkter. Materialflödena byggs upp av följande huvudmaterialkategorier: 1 Biomassa (exempelvis uttag av skog och jordbruksprodukter) 2 Metaller 3 Icke-metalliska mineraler (exempelvis sand och grus till vägbyggen och byggnader) 4 Fossila bränslen 5 Övriga produkter (nettoimport av färdiga produkter med komplex sammansättning, dvs som ej kan härledas till någon enskild av ovan nämnda materialkategorier) 6 Avfall som importeras eller exporteras (nettoimport av avfall). Avser avfall enligt EW-MFA:s kategorier. Träavfall ingår i kategorin biomassa. Beteckningen .. (dubbelpunkt) innebär att kategorin ej är tillämplig på det flödet (inhemsk utvinning, import eller export) i aktuell cell. Två decimaler visas genomgående för alla data, även om det inte innebär att data har uppmätts med den noggrannheten.