Statistikdatabasen
Materialflöde efter materialkategori. År 1998 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

materialkategori Markera minst ett värde

år Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Data reviderade 2020-12-11 för hela tidsserien.
tabellinnehåll
Inhemsk utvinning
Inhemsk utvinning avser den utvinning av råvaror som sker inom landets gränser. Indikatorn beskriver det fysiska flödet (massa per tidsenhet) av material som flödar från naturen i Sverige in i det svenska samhället. Materialflödena byggs upp av följande huvudmaterialkategorier: 1 Biomassa (exempelvis uttag av skog och jordbruksprodukter) 2 Metaller 3 Icke-metalliska mineraler (exempelvis sand och grus till vägbyggen och byggnader) 4 Fossila bränslen 5 Övriga produkter (nettoimport av färdiga produkter med komplex sammansättning, dvs som ej kan härledas till någon enskild av ovan nämnda materialkategorier) 6 Avfall som importeras eller exporteras (nettoimport av avfall). Avser avfall enligt EW-MFA:s kategorier. Träavfall ingår i kategorin biomassa. Beteckningen .. (dubbelpunkt) innebär att kategorin ej är tillämplig på det flödet (inhemsk utvinning, import eller export) i aktuell cell. Två decimaler visas genomgående för alla data, även om det inte innebär att data har uppmätts med den noggrannheten.
Import
Import avser det fysiska flödet (massa per tidsenhet) av material från utlandet in i den svenska ekonomin. Importvaror är antingen råvaror, halvfabrikat eller färdiga produkter. Materialflödena byggs upp av följande huvudmaterialkategorier: 1 Biomassa (exempelvis uttag av skog och jordbruksprodukter) 2 Metaller 3 Icke-metalliska mineraler (exempelvis sand och grus till vägbyggen och byggnader) 4 Fossila bränslen 5 Övriga produkter (nettoimport av färdiga produkter med komplex sammansättning, dvs som ej kan härledas till någon enskild av ovan nämnda materialkategorier) 6 Avfall som importeras eller exporteras (nettoimport av avfall). Avser avfall enligt EW-MFA:s kategorier. Träavfall ingår i kategorin biomassa. Beteckningen .. (dubbelpunkt) innebär att kategorin ej är tillämplig på det flödet (inhemsk utvinning, import eller export) i aktuell cell. Två decimaler visas genomgående för alla data, även om det inte innebär att data har uppmätts med den noggrannheten.
Export
Export avser det fysiska flödet (massa per tidsenhet) av material från den svenska ekonomin till utlandet. Exportvaror är antingen råvaror, halvfabrikat eller färdiga produkter. Materialflödena byggs upp av följande huvudmaterialkategorier: 1 Biomassa (exempelvis uttag av skog och jordbruksprodukter) 2 Metaller 3 Icke-metalliska mineraler (exempelvis sand och grus till vägbyggen och byggnader) 4 Fossila bränslen 5 Övriga produkter (nettoimport av färdiga produkter med komplex sammansättning, dvs som ej kan härledas till någon enskild av ovan nämnda materialkategorier) 6 Avfall som importeras eller exporteras (nettoimport av avfall). Avser avfall enligt EW-MFA:s kategorier. Träavfall ingår i kategorin biomassa. Beteckningen .. (dubbelpunkt) innebär att kategorin ej är tillämplig på det flödet (inhemsk utvinning, import eller export) i aktuell cell. Två decimaler visas genomgående för alla data, även om det inte innebär att data har uppmätts med den noggrannheten.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-12-11
Kontakt
Fredrik Kanlén, SCB
+46 010-479 46 55
fredrik.kanlen@scb.se

Enhet
Inhemsk utvinning:
1000 ton
Import:
1000 ton
Export:
1000 ton
Inhemsk materialkonsumtion:
1000 ton
Referenstid
Inhemsk utvinning:
År
Import:
År
Export:
År
Inhemsk materialkonsumtion:
År
Datatyp
Inhemsk utvinning:
Flöde
Import:
Flöde
Export:
Flöde
Inhemsk materialkonsumtion:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Inhemsk utvinning:
Nej
Import:
Nej
Export:
Nej
Inhemsk materialkonsumtion:
Nej
Säsongsrensad
Inhemsk utvinning:
Nej
Import:
Nej
Export:
Nej
Inhemsk materialkonsumtion:
Nej
Bastid
Inhemsk utvinning:
År
Import:
År
Export:
År
Inhemsk materialkonsumtion:
År
Skapad datum
2021-01-16
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000048L