Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Utsläpp till luft från transporter efter region (riksområden, NUTS 2), näringsgren SNI 2007 och ämne. År 1990 - 2020

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Nils Brown, SCB
+46 010-479 40 26
Nej
2022-11-24
Ämne:
ton/kiloton, ton/kiloton koldioxidekvivalenter
Ämne:
Flöde
Ämne:
Nej
Ämne:
Nej
SCB
0000015L
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanSE11 Stockholm , SE12 Östra Mellansverige , SE21 Småland med öarna ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanA01-A03 jordbruk, skogsbruk och fiske , B05-C33 gruvor, mineralutvinnings- och tillverkningsindustri , D35-E39 försörjning av el, gas, värme och kyla samt vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering ,

Valda 0 Totalt 18

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanCO2 koldioxid (fossil), kiloton , CO2bio koldioxid (biogen), kiloton , SO2 svaveldioxid, ton ,

Valda 0 Totalt 18

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 1 Totalt 31

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Observera att i tabellen över utsläpp från transporter ingår för närvarande endast vägtransporter. Miljöräkenskapernas statistik om utsläpp till luft utgår från ett produktionsperspektiv och redovisar därför direkta utsläpp från svenska ekonomiska aktörer. Produktionsperspektivet är annorlunda från det territoriella perspektivet (som används för att rapportera Sveriges utsläpp till FN), vilket avgränsas till utsläpp som sker inom Sveriges gränser. Samtidigt används ett territoriellt perspektiv i mycket av den underlagsdata som används för att producera miljöräkenskapernas statistik om utsläpp till luft. För att justera för skillnaden mellan miljöräkenskapernas produktionsperspektiv och det territoriella perspektivet används en så kallad residensjustering. Residensjusteringen appliceras framförallt på transportrelaterade utsläpp. Mer information om beräkningsmetodiken och underlagsdata som används för residensjusteringen redovisas i statistikens Kvalitetsdeklarationen.