Statistikdatabasen
Utsläpp till luft efter region (län, NUTS3), näringsgren SNI 2007 och ämne. År 2008 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region Markera minst ett värde

näringsgren SNI 2007 Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

ämne Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Observera att i tabellen över utsläpp från transporter ingår för närvarande endast vägtransporter. Miljöräkenskapernas statistik om utsläpp till luft utgår från ett produktionsperspektiv och redovisar därför direkta utsläpp från svenska ekonomiska aktörer. Produktionsperspektivet är annorlunda från det territoriella perspektivet (som används för att rapportera Sveriges utsläpp till FN), vilket avgränsas till utsläpp som sker inom Sveriges gränser. Samtidigt används ett territoriellt perspektiv i mycket av den underlagsdata som används för att producera miljöräkenskapernas statistik om utsläpp till luft. För att justera för skillnaden mellan miljöräkenskapernas produktionsperspektiv och det territoriella perspektivet används en så kallad residensjustering. Residensjusteringen appliceras framförallt på transportrelaterade utsläpp. Mer information om beräkningsmetodiken och underlagsdata som används för residensjusteringen redovisas i statistikens Kvalitetsdeklarationen.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-11-04
Kontakt
Nils Brown, SCB
+46 010-479 40 26
nils.brown@scb.se

Enhet
Ämne:
ton/kiloton, ton/kiloton koldioxidekvivalenter
Datatyp
Ämne:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Ämne:
Nej
Säsongsrensad
Ämne:
Nej
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000015P