Statistikdatabasen
Utsläpp till luft efter näringsgren SNI92 och ämne. År 1993 - 2008
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

näringsgren SNI92

Totalt 55 Valda

Sök

ämne Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Denna tabell uppdateras inte längre. Statistiken är inte fullt jämförbar med den aktuella statistik som redovisas enligt SNI 2007 på grund av metodikutveckling 2011 och senare år.
Miljöräkenskapernas statistik om utsläpp till luft utgår från ett produktionsperspektiv och redovisar därför direkta utsläpp från svenska ekonomiska aktörer. Produktionsperspektivet är annorlunda från det territoriella perspektivet (som används för att rapportera Sveriges utsläpp till FN), vilket avgränsas till utsläpp som sker inom Sveriges gränser. Samtidigt används ett territoriellt perspektiv i mycket av den underlagsdata som används för att producera miljöräkenskapernas statistik om utsläpp till luft. För att justera för skillnaden mellan miljöräkenskapernas produktionsperspektiv och det territoriella perspektivet används en så kallad residensjustering. Residensjusteringen appliceras framförallt på transportrelaterade utsläpp. Mer information om beräkningsmetodiken och underlagsdata som används för residensjusteringen redovisas i statistikens Kvalitetsdeklarationen.
Utsläppsvärden för år 2007 och 2008 är beräknade med vissa metodförändringar jämfört med åren 1993-2006 och därför bör viss försiktighet iakttas vid jämförelse mellan åren.
näringsgren SNI92
62 flygbolag
År 2008 ingår flygbränsle för försvaret i SNI 62 flygbolag. Tidigare år har värdet ingått i offentlig sektor.
OFF offentlig sektor
År 2008 ingår flygbränsle för försvaret i SNI 62 flygbolag. Tidigare år har värdet ingått i offentlig sektor.
ämne
co2 koldioxid
Utsläppen för koldioxid är exklusive biobränsle.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2010-12-30
Kontakt
Nils Brown, SCB
+46 010-479 40 26
nils.brown@scb.se

Enhet
Utsläpp till luft i ton:
ton
Datatyp
Utsläpp till luft i ton:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Utsläpp till luft i ton:
Nej
Säsongsrensad
Utsläpp till luft i ton:
Nej
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
MI1301A1