Statistikdatabasen
Förbränning av bränslen efter näringsgren SNI 2007 och bränsletyp. År 2008 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

näringsgren SNI 2007 Markera minst ett värde

Totalt 53 Valda

Sök

bränsletyp Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Miljöräkenskapernas statistik om utsläpp till luft utgår från ett produktionsperspektiv och redovisar därför direkta utsläpp från svenska ekonomiska aktörer. Produktionsperspektivet är annorlunda från det territoriella perspektivet (som används för att rapportera Sveriges utsläpp till FN), vilket avgränsas till utsläpp som sker inom Sveriges gränser. Samtidigt används ett territoriellt perspektiv i mycket av den underlagsdata som används för att producera miljöräkenskapernas statistik om utsläpp till luft. För att justera för skillnaden mellan miljöräkenskapernas produktionsperspektiv och det territoriella perspektivet används en så kallad residensjustering. Residensjusteringen appliceras framförallt på transportrelaterade utsläpp. Mer information om beräkningsmetodiken och underlagsdata som används för residensjusteringen redovisas i statistikens Kvalitetsdeklarationen.
Korrigerad 2018-05-08
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-03-26
Kontakt
Maria Lidén, SCB
+46 010-479 46 06
Maria.Liden@scb.se

Fredrik Kanlén, SCB
+46 010-479 46 55
fredrik.kanlen@scb.se

Enhet
Förbränning av samtliga bränslen, TJ:
terajoule
Datatyp
Förbränning av samtliga bränslen, TJ:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Förbränning av samtliga bränslen, TJ:
Nej
Säsongsrensad
Förbränning av samtliga bränslen, TJ:
Nej
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
MI1301AJ