Statistikdatabasen
Försåld mängd kalciumoxid per hektar utnyttjad åker efter region. År 1992 - 2012
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

Totalt 22 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Kalciumoxid i försåld mängd handelsvara har här dividerats med all utnyttjad åkerareal i respektive region, vilket här har definierats som total åkerareal utom träda, ej utnyttjad slåtter- och betesvall och annan obrukad åker.
I redovisningen ingår CaO från kalksten, dolomit och Mg-kalk samt även från biprodukter såsom sockerbrukskalk och silikatkalk. Under en period användes en stor del Thomasfosfat som kalkningsmedel i jordbruket.
Försäljningsuppgifter för Malmöhus och Kristianstads län samlades in var för sig till och med undersökningsåret 1996. Dessa mängder har summerats i tabellen för att uppnå jämförbarhet med de senare insamlade uppgifterna avseende Skåne län. På motsvarande sätt insamlades försäljningsuppgifter avseende Göteborgs och Bohus, Älvsborgs och Skaraborgs län fram till och med undersökningsåret 1997, men har summerats i tabellen för att uppnå jämförbarhet med de senare insamlade uppgifterna avseende Västra Götalands län. Den senare summeringen medför en viss skillnad i geografisk gränsdragning mellan de redovisningsindelningar som kallas Västra Götalands län och Jönköpings län.
år
1996
Reviderade uppgifter
1997
Reviderade uppgifter
1998
Reviderade uppgifter
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2013-07-12
Kontakt
Anna Redner, SCB
+46 010-479 67 05
anna.redner@scb.se

Enhet
Försåld kalciumoxid till jord- och trädgårdsbruk, kg per hektar utnyttjad åker:
kg per ha
Datatyp
Försåld kalciumoxid till jord- och trädgårdsbruk, kg per hektar utnyttjad åker:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Försåld kalciumoxid till jord- och trädgårdsbruk, kg per hektar utnyttjad åker:
Nej
Säsongsrensad
Försåld kalciumoxid till jord- och trädgårdsbruk, kg per hektar utnyttjad åker:
Nej
Skapad datum
2020-10-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
MI1003C1