Statistikdatabasen
Kalciumoxid i kalkprodukter försålda till jord- och trädgårdsbruket efter region. År 1952 - 1993
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

Totalt 25 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 42 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Kvantitetsuppgifterna bygger på information om årlig försäljning/leverans från importörer, tillverkare och återförsäljare. De insamlades tidigare av Gödsel- och kalkindustriernas samarbetsdelegation, GKS. Från omkring 1969 har uppgifterna sammanställts av stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning och Kungliga Skogs- och lantbruksakademin (KSLA). Från och med 1986 har SCB svarat för datainsamling och statistikredovisning. Tidsserien sammanställdes i Statistiska meddelanden Na 30 SM 9503, där även särredovisning för Thomasfosfat ges för åren 1971-1980.
I redovisningen ingår CaO från kalksten, dolomit och Mg-kalk samt även från biprodukter såsom sockerbrukskalk och silikatkalk. Under en period användes en stor del Thomasfosfat som kalkningsmedel i jordbruket.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2003-04-11
Kontakt
Anna Redner, SCB
+46 010-479 67 05
anna.redner@scb.se

Enhet
Kalciumoxid (CaO) i kalkprodukter försålda till jord- och trädgårdsbruket, 1000 ton CaO:
1000 ton
Referenstid
Kalciumoxid (CaO) i kalkprodukter försålda till jord- och trädgårdsbruket, 1000 ton CaO:
Kalenderår
Datatyp
Kalciumoxid (CaO) i kalkprodukter försålda till jord- och trädgårdsbruket, 1000 ton CaO:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Kalciumoxid (CaO) i kalkprodukter försålda till jord- och trädgårdsbruket, 1000 ton CaO:
Nej
Säsongsrensad
Kalciumoxid (CaO) i kalkprodukter försålda till jord- och trädgårdsbruket, 1000 ton CaO:
Nej
Skapad datum
2020-10-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
MI1003D1