Statistikdatabasen
Kalkförsäljning till jord- och trädgårdsbruk efter län/riket och produkt (OBS! Tabellen uppdateras inte efter 2003). År 1986 - 2003
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

Totalt 22 Valda

Sök

produkt

Totalt 8 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Med .. avses osäkra uppgifter för enskilda län.
region
Försäljningsuppgifter för Malmöhus och Kristianstads län samlades in var för sig till och med undersökningsåret 1996. Dessa mängder har summerats i tabellen för att uppnå jämförbarhet med de senare insamlade uppgifterna avseende Skåne län. På motsvarande sätt insamlades försäljningsuppgifter avseende Göteborgs och Bohus, Älvsborgs och Skaraborgs län fram till och med undersökningsåret 1997, men har summerats i tabellen för att uppnå jämförbarhet med de senare insamlade uppgifterna avseende Västra Götalands län. Den senare summeringen medför en viss skillnad i geografisk gränsdragning mellan de redovisningsindelningar som kallas Västra Götalands län och Jönköpings län.
region
Försäljningsuppgifter för Malmöhus och Kristianstads län samlades in var för sig till och med undersökningsåret 1996. Dessa mängder har summerats i tabellen för att uppnå jämförbarhet med de senare insamlade uppgifterna avseende Skåne län. På motsvarande sätt insamlades försäljningsuppgifter avseende Göteborgs och Bohus, Älvsborgs och Skaraborgs län fram till och med undersökningsåret 1997, men har summerats i tabellen för att uppnå jämförbarhet med de senare insamlade uppgifterna avseende Västra Götalands län. Den senare summeringen medför en viss skillnad i geografisk gränsdragning mellan de redovisningsindelningar som kallas Västra Götalands län och Jönköpings län.
produkt
övriga kalkprodukter
Övriga kalkprodukter avser släckt, osläckt och teknisk kalk, samt mesakalk och osorterad kalk
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2007-07-02
Kontakt
Anna Redner, SCB
+46 010-479 67 05
anna.redner@scb.se

Enhet
Försåld kalk till jord- och trädgårdsbruk, 1000 ton handelsvara:
1000 ton
Försåld kalk till jord- och trädgårdsbruk, 1000 ton kalciumoxid:
1000 ton
Datatyp
Försåld kalk till jord- och trädgårdsbruk, 1000 ton handelsvara:
Flöde
Försåld kalk till jord- och trädgårdsbruk, 1000 ton kalciumoxid:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Försåld kalk till jord- och trädgårdsbruk, 1000 ton handelsvara:
Nej
Försåld kalk till jord- och trädgårdsbruk, 1000 ton kalciumoxid:
Nej
Säsongsrensad
Försåld kalk till jord- och trädgårdsbruk, 1000 ton handelsvara:
Nej
Försåld kalk till jord- och trädgårdsbruk, 1000 ton kalciumoxid:
Nej
Skapad datum
2020-10-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
MI1003A1