Statistikdatabasen
Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk efter region och växtnäringsämne. År 1989/1990 - 2018/2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

Totalt 29 Valda

Sök

växtnäringsämne Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

år, brutna Markera minst ett värde

Totalt 30 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Vissa osäkerheter kan förekomma i uppgifter fördelade på enskilda län.
Med .. avses osäkra uppgifter för enskilda län
år, brutna
2002/2003
Tidigare osäkra uppgifter för Hallands, Dalarnas och Gävleborgs län åren 02/03 - 04/05 anses nu vara säkra efter att en ombedöning av resultaten har gjots.
2003/2004
Tidigare osäkra uppgifter för Hallands, Dalarnas och Gävleborgs län åren 02/03 - 04/05 anses nu vara säkra efter att en ombedöning av resultaten har gjots.
2003/2004
Reviderade uppgifter för 2003/2004
2004/2005
Tidigare osäkra uppgifter för Hallands, Dalarnas och Gävleborgs län åren 02/03 - 04/05 anses nu vara säkra efter att en ombedöning av resultaten har gjots.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-04-29
Kontakt
Gunnel Wahlstedt, SCB
+46 010-479 62 45
gunnel.wahlstedt@scb.se

Ylva Andrist-Rangel, SCB
+46 010-479 68 56
ylva.andrist-rangel@scb.se

Enhet
Försäljning av mineralgödsel, 1000 ton:
1000 ton
Försäljning av mineralgödsel, kg per hektar utnyttjad åkerareal:
kg per hektar
Referenstid
Försäljning av mineralgödsel, 1000 ton:
Gödselår (1/7-30/6)
Försäljning av mineralgödsel, kg per hektar utnyttjad åkerareal:
Gödselår (1/7-30/6)
Datatyp
Försäljning av mineralgödsel, 1000 ton:
Flöde
Försäljning av mineralgödsel, kg per hektar utnyttjad åkerareal:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Försäljning av mineralgödsel, 1000 ton:
Nej
Försäljning av mineralgödsel, kg per hektar utnyttjad åkerareal:
Nej
Säsongsrensad
Försäljning av mineralgödsel, 1000 ton:
Nej
Försäljning av mineralgödsel, kg per hektar utnyttjad åkerareal:
Nej
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
MI1002B1