Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk efter region och växtnäringsämne. År 1989/1990 - 2022/2023

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Lea Wedén, SCB
+46 010-479 60 13
Ylva Andrist Rangel, SCB
+46 010-479 68 56
Ja
2024-04-25
Försäljning av mineralgödsel, 1000 ton:
1000 ton
Försäljning av mineralgödsel, kg per hektar utnyttjad åkerareal:
kg per hektar
Försäljning av mineralgödsel, 1000 ton:
Gödselår (1/7-30/6)
Försäljning av mineralgödsel, kg per hektar utnyttjad åkerareal:
Gödselår (1/7-30/6)
Försäljning av mineralgödsel, 1000 ton:
Flöde
Försäljning av mineralgödsel, kg per hektar utnyttjad åkerareal:
Flöde
Försäljning av mineralgödsel, 1000 ton:
Nej
Försäljning av mineralgödsel, kg per hektar utnyttjad åkerareal:
Nej
Försäljning av mineralgödsel, 1000 ton:
Nej
Försäljning av mineralgödsel, kg per hektar utnyttjad åkerareal:
Nej
SCB
MI1002B1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Sökfält för att markera värden i listan00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 37

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1989/1990 , 1990/1991 , 1991/1992 ,

Valda 1 Totalt 34

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Vissa osäkerheter kan förekomma i uppgifter fördelade på enskilda län. För 2020/21 har metodförändringar gällande regional fördelning genomförts. Produktionsområden (P08) redovisas för första gången och län 91-97 redovisas inte längre. Med .. avses osäkra uppgifter för enskilda län

år, brutna

2002/2003

Tidigare osäkra uppgifter för Hallands, Dalarnas och Gävleborgs län åren 02/03 - 04/05 anses nu vara säkra efter att en ombedöning av resultaten har gjots.

2003/2004

Tidigare osäkra uppgifter för Hallands, Dalarnas och Gävleborgs län åren 02/03 - 04/05 anses nu vara säkra efter att en ombedöning av resultaten har gjots.

2003/2004

Reviderade uppgifter för 2003/2004

2004/2005

Tidigare osäkra uppgifter för Hallands, Dalarnas och Gävleborgs län åren 02/03 - 04/05 anses nu vara säkra efter att en ombedöning av resultaten har gjots.