Statistikdatabasen
Arbetsplatsområden utanför tätort (förvärvsarbetande, arbetsställen och areal). Vart femte år 2005 - 2010
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

region (Stor värdemängd) Markera minst ett värde

Totalt 687 Valda

Det finns fler än 500 värden och därför visas de inte automatiskt. Använd sökfunktionen för att välja värden.
vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Arbetsplatsområden utanför tätort är koncentrationer av arbetsställen med högst 300 meter mellan byggnader (arbetsställen) och minst 50 förvärvsarbetande. Statistik över förvärvsarbetande baseras på den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). RAMS är en årlig, totalräknad statistik som primärt baseras på arbetsgivarnas kontrolluppgifter samt självdeklarationer från egna företagare. Adressuppgifter om arbetsställen i RAMS hämtas från SCB:s företagsdatabas (FDB).
tabellinnehåll
Antal förvärvsarbetande, intervallmitt
Förvärvsarbetande anges med storleksgrupper (t.ex. 100-199 förvärvsarbetande), vilket i databasen anges med intervallmitt och intervall ± (t.ex. 150 ± 50 ). --- Vanliga intervall: 75±25 anger 50-99, och 150±50 anger 100-199, och 350±150 anger 200-499, och 750±250 anger 500-999, och 1250±250 anger 1000-1499, och 1750±250 anger 1500-1999, och 2500±500 anger 2000-2999, och 3500±500 anger 3000-3999 och 11000±1000 anger 10000-12000. --- Orsaken till intervall är sekretessen på exakta antalet förvärvsarbetande per arbetsställe. I arbetsplatsområden är det ofta ett eller två företag som dominerar.
Antal förvärvsarbetande, intervall ±
Förvärvsarbetande anges med storleksgrupper (t.ex. 100-199 förvärvsarbetande), vilket i databasen anges med intervallmitt och intervall ± (t.ex. 150 ± 50 ). --- Vanliga intervall: 75±25 anger 50-99, och 150±50 anger 100-199, och 350±150 anger 200-499, och 750±250 anger 500-999, och 1250±250 anger 1000-1499, och 1750±250 anger 1500-1999, och 2500±500 anger 2000-2999, och 3500±500 anger 3000-3999 och 11000±1000 anger 10000-12000. --- Orsaken till intervall är sekretessen på exakta antalet förvärvsarbetande per arbetsställe. I arbetsplatsområden är det ofta ett eller två företag som dominerar.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2013-10-25
Kontakt
Stefan Svanström, SCB
+46 010-479 45 58
Stefan.Svanstrom@scb.se

Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Enhet
Antal förvärvsarbetande, intervallmitt:
antal
Antal förvärvsarbetande, intervall ±:
antal
Arbetsställen, antal:
antal
Areal, hektar:
areal i ha
Referenstid
Antal förvärvsarbetande, intervallmitt:
November
Antal förvärvsarbetande, intervall ±:
November
Arbetsställen, antal:
November
Areal, hektar:
November
Datatyp
Antal förvärvsarbetande, intervallmitt:
Stock
Antal förvärvsarbetande, intervall ±:
Stock
Arbetsställen, antal:
Stock
Areal, hektar:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal förvärvsarbetande, intervallmitt:
Nej
Antal förvärvsarbetande, intervall ±:
Nej
Arbetsställen, antal:
Nej
Areal, hektar:
Nej
Säsongsrensad
Antal förvärvsarbetande, intervallmitt:
Nej
Antal förvärvsarbetande, intervall ±:
Nej
Arbetsställen, antal:
Nej
Areal, hektar:
Nej
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
MI0815A3