Statistikdatabasen
Markanvändning enligt Svenska Marktäckedata (SMD) kring tätorter med mer än 10 000 invånare efter tätort, kmzon och markanvändningsklass. År 2000
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tätort Markera minst ett värde

Totalt 108 Valda

Sök

kmzon Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

markanvändningsklass Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök

år, oregelb Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

markanvändningsklass
Grupperade markanvändningsklasser enligt Lantmäteriets SMD, Svenskt Marktäcke Data.

Allmän tillgänglig mark definieras som lövskog, barrskog, blandskog, hygge o ungskog, berg i dagen o hedmark mm, öppna våtmarker samt golfbanor o campingplatser mm.

I övrig ej allmän tillgänglig mark ingår bebyggd mark, jordbruksmark, samt mark inom tätort.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2005-04-29
Kontakt
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Stefan Svanström, SCB
+46 010-479 45 58
Stefan.Svanstrom@scb.se

Enhet
Markanvändning enligt Svenska Marktäckedata (SMD), hektar:
hektar
Referenstid
Markanvändning enligt Svenska Marktäckedata (SMD), hektar:
Medeltal för resp år
Datatyp
Markanvändning enligt Svenska Marktäckedata (SMD), hektar:
Medel
Kalenderkorrigerad
Markanvändning enligt Svenska Marktäckedata (SMD), hektar:
Nej
Säsongsrensad
Markanvändning enligt Svenska Marktäckedata (SMD), hektar:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
MI0814A1