Statistikdatabasen
Strandnära byggande efter region och typ av bebyggelse (uppdateras ej). Årsintervall 2001-2005, 2006-2009
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

region

typ av bebyggelse

Totalt 7 Valda

Sök

årsintervall Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2011-03-31
Kontakt
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Stefan Svanström, SCB
+46 010-479 45 58
Stefan.Svanstrom@scb.se

Enhet
Inom 100 meter från kust- och strandlinje:
antal byggnader
Byggandet totalt:
antal byggnader
Utanför tätort inom 100 meter från kust- och strandlinje:
antal byggnader
Byggandet totalt utanför tätort:
antal byggnader
Referenstid
Inom 100 meter från kust- och strandlinje:
1 januari
Byggandet totalt:
1 januari
Utanför tätort inom 100 meter från kust- och strandlinje:
1 januari
Byggandet totalt utanför tätort:
1 januari
Datatyp
Inom 100 meter från kust- och strandlinje:
Stock
Byggandet totalt:
Stock
Utanför tätort inom 100 meter från kust- och strandlinje:
Stock
Byggandet totalt utanför tätort:
Stock
Kalenderkorrigerad
Inom 100 meter från kust- och strandlinje:
Nej
Byggandet totalt:
Nej
Utanför tätort inom 100 meter från kust- och strandlinje:
Nej
Byggandet totalt utanför tätort:
Nej
Säsongsrensad
Inom 100 meter från kust- och strandlinje:
Nej
Byggandet totalt:
Nej
Utanför tätort inom 100 meter från kust- och strandlinje:
Nej
Byggandet totalt utanför tätort:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002R4