Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Strandnära byggande efter region och typ av bebyggelse. Årsintervall 2010-2014

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
Stefan Svanström, SCB
+46 010-479 45 58
Ja
2015-11-11
Antal nya strandnära byggnader:
antal byggnader
Totalt antal nya byggnader:
antal byggnader
Andel nya strandnära byggnader:
procent
Antal nya strandnära byggnader:
1 januari
Totalt antal nya byggnader:
1 januari
Andel nya strandnära byggnader:
1 januari
Antal nya strandnära byggnader:
Stock
Totalt antal nya byggnader:
Stock
Andel nya strandnära byggnader:
Stock
Antal nya strandnära byggnader:
Nej
Totalt antal nya byggnader:
Nej
Andel nya strandnära byggnader:
Nej
Antal nya strandnära byggnader:
Nej
Totalt antal nya byggnader:
Nej
Andel nya strandnära byggnader:
Nej
SCB
000002R8
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listanlantbruk, bostad , småhus, permanentbostad , fritidshus ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Byggnad
Uppgifter om byggnader har hämtats från Lantmäteriets fastighetskarta, byggnadsdelen. Uppgifter om komplementbyggnader har inte ingått i beräkningen.
Strandnära byggnad
Byggnad inom 100 meter från kust eller strand. Med 'kust och strand' avses linjen där vatten möter land, enligt registerinformation från Lantmäteriet. I den här statistiken görs ingen åtskillnad mellan havsvatten och inlandsvatten. Smala vattendrag, dvs vatten som är upp till sex meter i bredd ingår inte i undersökningen.

typ av bebyggelse

Uppgifter om bebyggelsetyp bygger på typkoder i fastighetstaxeringen.

typ av bebyggelse

Uppgifter om bebyggelsetyp bygger på typkoder i fastighetstaxeringen.

typ av bebyggelse

Uppgifter om bebyggelsetyp bygger på typkoder i fastighetstaxeringen.