Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Antal öar i Sverige efter region och storleksklass. År 2013

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
Ja
2015-01-23
Antal öar:
antal
Antal öar:
31 december respektive år
Antal öar:
Stock
Antal öar:
Nej
Antal öar:
Nej
SCB
MI0812AU
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listantotalt ha , 0-99 m2 , 100-999 m2 ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Definition ö: SCB har i statistiken definierat öar som landområden omgärdade av vatten, enligt Lantmäteriets fastighetskarta, kartskikt MV Ytskikt med vatten (sjöar och större vattendrag). Lantmäteriets vattenkarta visar vatten i skala 1:10 000 inom Sveriges gränser. Hålen i vattenkartan har bildat öarna. Statistiken innehåller även öar omgärdade av konstgjort vatten och konstgjorda öar. Exempel på sådana öar är pirar, öar i dammar, slott helt omgärdade av vallgrav och andra typer av öar avskilda från annat landområde med hjälp av grävd kanal. De minsta öarna är 9 kvadratmeter stora.

storleksklass

En hektar är 10 000 kvadratmeter, eller 0,01 km², dvs arean av t ex en kvadrat med måtten 100 m × 100 m.

storleksklass

Antal öar per storleksklass och kommun är öar som helt eller delvis befinner sig inom kommunens gränser. Samma ö kan därför räknas i flera kommuner. Detsamma gäller för öar som ligger över länsgränser. Summeringar kan därför inte göras från kommun till län eller riket, eller från län till riket.