Statistikdatabasen
Befolkning på öar efter region (uppdateras ej). År 2013
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

region

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Definition ö: SCB har i statistiken definierat öar som landområden omgärdade av vatten, enligt Lantmäteriets fastighetskarta, kartskikt MV Ytskikt med vatten (sjöar och större vattendrag). Lantmäteriets vattenkarta visar vatten i skala 1:10 000 inom Sveriges gränser. Hålen i vattenkartan har bildat öarna. Statistiken innehåller även öar omgärdade av konstgjort vatten och konstgjorda öar. Exempel på sådana öar är pirar, öar i dammar, slott helt omgärdade av vallgrav och andra typer av öar avskilda från annat landområde med hjälp av grävd kanal. De minsta öarna är 9 kvadratmeter stora.
tabellinnehåll
Antal öar
Antal öar per kommun är öar som helt eller delvis befinner sig inom kommunens gränser. Samma ö kan därför räknas i flera kommuner. Detsamma gäller för öar som ligger över länsgränser. Summeringar kan därför inte göras från kommun till län eller riket, eller från län till riket.
Öar med fast befolkning
Antal öar med fast befolkning har beräknats utifrån uppgifter om folkbokförda per fastighet den 31 december aktuellt år. Öar som saknar byggnader enligt Lantmäteriets byggnadsregister antas inte ha någon befolkning.
tabellinnehåll: Antal öar , år: 2013
Jämförelser mellan 2013 och tidigare årgångar ska inte göras pga stora skillnader i källdata. 2013 års statistik bygger på data med bättre kvalitet och delvis en annan skala jämfört med källdata för 2001 års statistik. Ökningen av antal öar, deras yta och omkrets beror därför till övervägande del på kvalitetsförbättringar av grunddata. Skillnaderna är som störst i fjällkedjan, vilket särskilt påverkar statistiken i de nordliga länen och kommunerna. Men statistiken för samtliga kommuner och län i riket antas ha påverkats av kvalitetshöjningen.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2015-01-23
Kontakt
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Enhet
Antal öar:
antal
Öar med fast befolkning:
antal
Öar med fast befolkning, andel i procent:
andel
Befolkning i Sverige:
antal
Befolkning på öar:
antal
Befolkning på öar, andel i procent:
andel
Referenstid
Antal öar:
31 december respektive år
Öar med fast befolkning:
31 december respektive år
Öar med fast befolkning, andel i procent:
31 december respektive år
Befolkning i Sverige:
31 december respektive år
Befolkning på öar:
31 december respektive år
Befolkning på öar, andel i procent:
31 december respektive år
Datatyp
Antal öar:
Stock
Öar med fast befolkning:
Stock
Öar med fast befolkning, andel i procent:
Stock
Befolkning i Sverige:
Stock
Befolkning på öar:
Stock
Befolkning på öar, andel i procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal öar:
Nej
Öar med fast befolkning:
Nej
Öar med fast befolkning, andel i procent:
Nej
Befolkning i Sverige:
Nej
Befolkning på öar:
Nej
Befolkning på öar, andel i procent:
Nej
Säsongsrensad
Antal öar:
Nej
Öar med fast befolkning:
Nej
Öar med fast befolkning, andel i procent:
Nej
Befolkning i Sverige:
Nej
Befolkning på öar:
Nej
Befolkning på öar, andel i procent:
Nej
Skapad datum
2020-12-01
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
MI0812AG