Statistikdatabasen
Bebyggelsepåverkad (byggnad ligger inom 100 m) fastlandskustlinje efter kommun (uppdateras ej). År 2000
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

Totalt 86 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2002-03-06
Kontakt
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Stefan Svanström, SCB
+46 010-479 45 58
Stefan.Svanstrom@scb.se

Enhet
Fastlandskustlinje totallängd, km:
km
Bebyggelsepåverkad kustlinje av totala fastlandskustlinjen, km:
km
Referenstid
Fastlandskustlinje totallängd, km:
31 december respektive år
Bebyggelsepåverkad kustlinje av totala fastlandskustlinjen, km:
31 december respektive år
Datatyp
Fastlandskustlinje totallängd, km:
Stock
Bebyggelsepåverkad kustlinje av totala fastlandskustlinjen, km:
Stock
Kalenderkorrigerad
Fastlandskustlinje totallängd, km:
Nej
Bebyggelsepåverkad kustlinje av totala fastlandskustlinjen, km:
Nej
Säsongsrensad
Fastlandskustlinje totallängd, km:
Nej
Bebyggelsepåverkad kustlinje av totala fastlandskustlinjen, km:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002QT