Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Bebyggelse inom 5 km från kustlinjen efter region, byggnadstyp och glesbygd/tätort. År 1992

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
Ja
2000-12-29
Byggnader inom 5 km från kustlinjen:
antal hus
Byggnader per kvadratkilometer inom 5 km från kustlinjen:
antal hus
Byggnader inom 5 km från kustlinjen:
1 januari
Byggnader per kvadratkilometer inom 5 km från kustlinjen:
1 januari
Byggnader inom 5 km från kustlinjen:
Stock
Byggnader per kvadratkilometer inom 5 km från kustlinjen:
Stock
Byggnader inom 5 km från kustlinjen:
Nej
Byggnader per kvadratkilometer inom 5 km från kustlinjen:
Nej
Byggnader inom 5 km från kustlinjen:
Nej
Byggnader per kvadratkilometer inom 5 km från kustlinjen:
Nej
SCB
MI0808A2
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Inga fotnoter finns