Statistikdatabasen
Bebyggelse inom 5 km från kustlinjen efter region, byggnadstyp och glesbygd/tätort. År 1992
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

byggnadstyp

Totalt 5 Valda

Sök

tätort/glesbygd Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år, oregelb Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2000-12-29
Kontakt
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Enhet
Byggnader inom 5 km från kustlinjen:
antal hus
Byggnader per kvadratkilometer inom 5 km från kustlinjen:
antal hus
Referenstid
Byggnader inom 5 km från kustlinjen:
1 januari
Byggnader per kvadratkilometer inom 5 km från kustlinjen:
1 januari
Datatyp
Byggnader inom 5 km från kustlinjen:
Stock
Byggnader per kvadratkilometer inom 5 km från kustlinjen:
Stock
Kalenderkorrigerad
Byggnader inom 5 km från kustlinjen:
Nej
Byggnader per kvadratkilometer inom 5 km från kustlinjen:
Nej
Säsongsrensad
Byggnader inom 5 km från kustlinjen:
Nej
Byggnader per kvadratkilometer inom 5 km från kustlinjen:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
MI0808A2