Statistikdatabasen
Bebyggelsetäthet och landareal utanför tätort inom/utom kustnära områden enl. 4 kap Miljöbalken efter region. År 2004
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

region

inom/utom kustnära omr. enl. 4 kap MB Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Byggnader byggda 1988-2004, per kvkm
Uppgifter om byggnadsår saknas för servicebyggnader, varför uppgifter om dessa inte kan redovisas för perioden 1988-2004. Källan till statistiken är fastighetstaxeringsuppgifter. Ca 20 procent av fritidshusen i landet finns inte med i detta register, vilket påverkar uppgifterna om antal byggnader.
Byggnader totalt per kvkm
Källan till statistiken är fastighetstaxeringsuppgifter. Ca 20 procent av fritidshusen i landet finns inte med i detta register, vilket påverkar uppgifterna om antal byggnader.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2005-11-30
Kontakt
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Enhet
Landareal, kvkm:
kvadratkilometer
Byggnader byggda 1988-2004, per kvkm:
antal byggnader per kvkm
Byggnader totalt per kvkm:
antal byggnader per kvkm
Referenstid
Landareal, kvkm:
1 januari
Byggnader byggda 1988-2004, per kvkm:
1 januari
Byggnader totalt per kvkm:
1 januari
Datatyp
Landareal, kvkm:
Stock
Byggnader byggda 1988-2004, per kvkm:
Stock
Byggnader totalt per kvkm:
Stock
Kalenderkorrigerad
Landareal, kvkm:
Nej
Byggnader byggda 1988-2004, per kvkm:
Nej
Byggnader totalt per kvkm:
Nej
Säsongsrensad
Landareal, kvkm:
Nej
Byggnader byggda 1988-2004, per kvkm:
Nej
Byggnader totalt per kvkm:
Nej
Skapad datum
2020-12-01
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
MI0808A4