Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Bebyggelsetäthet och landareal utanför tätort inom/utom kustnära områden enl. 4 kap Miljöbalken efter region. År 2004

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
Ja
2005-11-30
Landareal, kvkm:
kvadratkilometer
Byggnader byggda 1988-2004, per kvkm:
antal byggnader per kvkm
Byggnader totalt per kvkm:
antal byggnader per kvkm
Landareal, kvkm:
1 januari
Byggnader byggda 1988-2004, per kvkm:
1 januari
Byggnader totalt per kvkm:
1 januari
Landareal, kvkm:
Stock
Byggnader byggda 1988-2004, per kvkm:
Stock
Byggnader totalt per kvkm:
Stock
Landareal, kvkm:
Nej
Byggnader byggda 1988-2004, per kvkm:
Nej
Byggnader totalt per kvkm:
Nej
Landareal, kvkm:
Nej
Byggnader byggda 1988-2004, per kvkm:
Nej
Byggnader totalt per kvkm:
Nej
SCB
MI0808A4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

tabellinnehåll

Byggnader byggda 1988-2004, per kvkm

Uppgifter om byggnadsår saknas för servicebyggnader, varför uppgifter om dessa inte kan redovisas för perioden 1988–2004. Källan till statistiken är fastighetstaxeringsuppgifter. Cirka 20 procent av fritidshusen i landet finns inte med i detta register, vilket påverkar uppgifterna om antal byggnader.

Byggnader totalt per kvkm

Källan till statistiken är fastighetstaxeringsuppgifter. Ca 20 procent av fritidshusen i landet finns inte med i detta register, vilket påverkar uppgifterna om antal byggnader.