Statistikdatabasen
Kust- och strandlängd efter region och kust-/strandform (uppdateras ej). År 2000
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

strandtyp

Totalt 4 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2002-08-01
Kontakt
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Stefan Svanström, SCB
+46 010-479 45 58
Stefan.Svanstrom@scb.se

Enhet
Kust- och strandlängd, km:
kilometer
Referenstid
Kust- och strandlängd, km:
31 december respektive år
Datatyp
Kust- och strandlängd, km:
Stock
Kalenderkorrigerad
Kust- och strandlängd, km:
Nej
Säsongsrensad
Kust- och strandlängd, km:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
MI0812B1