Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Bebyggelse på öar efter region. År 2013

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
Ja
2015-01-23
Antal öar:
antal
Antal öar med byggnader:
antal
Antal öar med bostäder:
antal
Öar med byggnader, andel i procent:
andel
Öar med bostäder, andel i procent:
andel
Antal byggnader på öar:
antal
Antal bostäder på öar:
antal
Andel bostäder av alla byggnader på öar, procent:
andel
Antal öar:
31 december respektive år
Antal öar med byggnader:
31 december respektive år
Antal öar med bostäder:
31 december respektive år
Öar med byggnader, andel i procent:
31 december respektive år
Öar med bostäder, andel i procent:
31 december respektive år
Antal byggnader på öar:
31 december respektive år
Antal bostäder på öar:
31 december respektive år
Andel bostäder av alla byggnader på öar, procent:
31 december respektive år
Antal öar:
Stock
Antal öar med byggnader:
Stock
Antal öar med bostäder:
Stock
Öar med byggnader, andel i procent:
Stock
Öar med bostäder, andel i procent:
Stock
Antal byggnader på öar:
Stock
Antal bostäder på öar:
Stock
Andel bostäder av alla byggnader på öar, procent:
Stock
Antal öar:
Nej
Antal öar med byggnader:
Nej
Antal öar med bostäder:
Nej
Öar med byggnader, andel i procent:
Nej
Öar med bostäder, andel i procent:
Nej
Antal byggnader på öar:
Nej
Antal bostäder på öar:
Nej
Andel bostäder av alla byggnader på öar, procent:
Nej
Antal öar:
Nej
Antal öar med byggnader:
Nej
Antal öar med bostäder:
Nej
Öar med byggnader, andel i procent:
Nej
Öar med bostäder, andel i procent:
Nej
Antal byggnader på öar:
Nej
Antal bostäder på öar:
Nej
Andel bostäder av alla byggnader på öar, procent:
Nej
SCB
MI0812AM
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 8

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Definition ö: SCB har i statistiken definierat öar som landområden omgärdade av vatten, enligt Lantmäteriets fastighetskarta, kartskikt MV Ytskikt med vatten (sjöar och större vattendrag). Lantmäteriets vattenkarta visar vatten i skala 1:10 000 inom Sveriges gränser. Hålen i vattenkartan har bildat öarna. Statistiken innehåller även öar omgärdade av konstgjort vatten och konstgjorda öar. Exempel på sådana öar är pirar, öar i dammar, slott helt omgärdade av vallgrav och andra typer av öar avskilda från annat landområde med hjälp av grävd kanal. De minsta öarna är 9 kvadratmeter stora.

tabellinnehåll

Antal öar

Antal öar per kommun är öar som helt eller delvis befinner sig inom kommunens gränser. Samma ö kan därför räknas i flera kommuner. Detsamma gäller för öar som ligger över länsgränser. Summeringar kan därför inte göras från kommun till län eller riket, eller från län till riket.

Antal öar med byggnader

Öar med byggnader och antal byggnader på öar har beräknats med hjälp av uppgifter från Lantmäteriets fastighetsregister, byggnadsdelen.

Antal öar med bostäder

Som bostadsbebyggelse räknas byggnader som i registret har typbebyggelse bostadsändamål.

tabellinnehåll: Antal öar , år: 2013

Jämförelser mellan 2013 och tidigare årgångar ska inte göras pga stora skillnader i källdata. 2013 års statistik bygger på data med bättre kvalitet och delvis en annan skala jämfört med källdata för 2001 års statistik. Ökningen av antal öar, deras yta och omkrets beror därför till övervägande del på kvalitetsförbättringar av grunddata. Skillnaderna är som störst i fjällkedjan, vilket särskilt påverkar statistiken i de nordliga länen och kommunerna. Men statistiken för samtliga kommuner och län i riket antas ha påverkats av kvalitetshöjningen.