Statistikdatabasen
Bebyggelsepåverkad (byggnad ligger inom 100 m) strandlinje för de tre största sjöarna efter kommun. År 2010
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

Totalt 43 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Byggnadsregistret innehåller från våren 2011 fler byggnader än tidigare versioner. Det som har tillkommit är komplementbyggnader såsom friggebodar och ekonomibyggnader. Det totala antalet byggnader i registret har därigenom fördubblats.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2011-10-19
Kontakt
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Enhet
Bebyggelsepåverkad strandlinje totallängd, km:
km
Bebyggelsepåverkad strandlinje av totala strandlinjen, km:
km
Referenstid
Bebyggelsepåverkad strandlinje totallängd, km:
31 december respektive år
Bebyggelsepåverkad strandlinje av totala strandlinjen, km:
31 december respektive år
Datatyp
Bebyggelsepåverkad strandlinje totallängd, km:
Stock
Bebyggelsepåverkad strandlinje av totala strandlinjen, km:
Stock
Kalenderkorrigerad
Bebyggelsepåverkad strandlinje totallängd, km:
Nej
Bebyggelsepåverkad strandlinje av totala strandlinjen, km:
Nej
Säsongsrensad
Bebyggelsepåverkad strandlinje totallängd, km:
Nej
Bebyggelsepåverkad strandlinje av totala strandlinjen, km:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000JZ