Statistikdatabasen
Strandnära byggande utanför tätort, efter region och typ av bebyggelse. År 2010-2014
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

region

typ av bebyggelse

Totalt 7 Valda

Sök

årsintervall Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Byggnad
Uppgifter om byggnader har hämtats från Lantmäteriets fastighetskarta, byggnadsdelen. Uppgifter om komplementbyggnader har inte ingått i beräkningen.
Strandnära byggnad
Byggnad inom 100 meter från kust eller strand. Med "kust och strand" avses linjen där vatten möter land, enligt registerinformation från Lantmäteriet. I den här statistiken görs ingen åtskillnad mellan havsvatten och inlandsvatten. Smala vattendrag, dvs vatten som är upp till sex meter i bredd ingår inte i undersökningen.
Tätort
Gruppering av byggnader där antalet invånare är minst 200, avståndet mellan byggnader max 200 meter och andelen fritidshus max 50 procent.
typ av bebyggelse
Uppgifter om bebyggelsetyp bygger på typkoder i fastighetstaxeringen.
typ av bebyggelse
Uppgifter om bebyggelsetyp bygger på typkoder i fastighetstaxeringen.
typ av bebyggelse
Uppgifter om bebyggelsetyp bygger på typkoder i fastighetstaxeringen.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2015-11-11
Kontakt
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Stefan Svanström, SCB
+46 010-479 45 58
Stefan.Svanstrom@scb.se

Enhet
Antal nya strandnära byggnader:
antal
Totalt nya byggnader:
antal
Andel nya strandnära byggnader:
procent
Referenstid
Antal nya strandnära byggnader:
1 januari
Totalt nya byggnader:
1 januari
Andel nya strandnära byggnader:
1 januari
Datatyp
Antal nya strandnära byggnader:
Stock
Totalt nya byggnader:
Stock
Andel nya strandnära byggnader:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal nya strandnära byggnader:
Nej
Totalt nya byggnader:
Nej
Andel nya strandnära byggnader:
Nej
Säsongsrensad
Antal nya strandnära byggnader:
Nej
Totalt nya byggnader:
Nej
Andel nya strandnära byggnader:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000JK