Statistikdatabasen
Nytillkommen bebyggelsepåverkad kust- och strandlinje efter region. År 2010-2014
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

årsintervall Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tätort
Gruppering av byggnader där antalet invånare är minst 200, avståndet mellan byggnader max 200 meter och andelen fritidshus max 50 procent.
Bebyggelsepåverkad kust- och strandlinje
Med "bebyggelsepåverkad" menas att byggnad ligger inom 100 meter från kust eller strand. Med "kust och strandlinje" avses linjen där vatten möter land, enligt registerinformation från Lantmäteriet. I den här statistiken görs ingen åtskillnad mellan havsvatten och inlandsvatten. Smala vattendrag, dvs vatten som är upp till sex meter i bredd ingår inte i undersökningen.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2015-11-11
Kontakt
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Stefan Svanström, SCB
+46 010-479 45 58
Stefan.Svanstrom@scb.se

Enhet
Bebyggelsepåverkad kust- och strandlinje i km:
km
Bebyggelsepåverkad kust- och strandlinje, utanför tätort i km:
km
Referenstid
Bebyggelsepåverkad kust- och strandlinje i km:
1 januari
Bebyggelsepåverkad kust- och strandlinje, utanför tätort i km:
1 januari
Datatyp
Bebyggelsepåverkad kust- och strandlinje i km:
Stock
Bebyggelsepåverkad kust- och strandlinje, utanför tätort i km:
Stock
Kalenderkorrigerad
Bebyggelsepåverkad kust- och strandlinje i km:
Nej
Bebyggelsepåverkad kust- och strandlinje, utanför tätort i km:
Nej
Säsongsrensad
Bebyggelsepåverkad kust- och strandlinje i km:
Nej
Bebyggelsepåverkad kust- och strandlinje, utanför tätort i km:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002R3