Statistikdatabasen
Areal och antal byggnader inom 100 m från strandlinjen för de tre största sjöarna efter kommun. År 2010
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

Totalt 43 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Byggnadsregistret innehåller från våren 2011 fler byggnader än tidigare versioner. Det som har tillkommit är komplementbyggnader såsom friggebodar och ekonomibyggnader. Det totala antalet byggnader i registret har därigenom fördubblats.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2011-10-19
Kontakt
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Enhet
Areal, ha:
ha
Antal byggnader:
antal
Referenstid
Areal, ha:
31 december respektive år
Antal byggnader:
31 december respektive år
Datatyp
Areal, ha:
Stock
Antal byggnader:
Stock
Kalenderkorrigerad
Areal, ha:
Nej
Antal byggnader:
Nej
Säsongsrensad
Areal, ha:
Nej
Antal byggnader:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002QU