Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Strandlinje i kilometer efter region och typ av strand. År 2019

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
Stefan Svanström, SCB
+46 010-479 45 58
Ja
2021-03-11
Strandlinje i kilometer:
kilometer
Strandlinje i kilometer:
1 januari
Strandlinje i kilometer:
Stock
Strandlinje i kilometer:
Nej
Strandlinje i kilometer:
Nej
SCB
000002TM
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Värde saknas anges med '..'. Strandlinje
Den linje där inlands- eller havsvatten möter land. Bestäms utifrån medelvattenstånd.
Statistiken bygger på bearbetningar av data över Sveriges hydrografi. https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/Hydrografi-i-natverk/Hydrografiprodukter/

typ av strand

de fyra största sjöarna

Strandlinjen för Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren, inklusive strandlinjen för öar i dessa sjöar.

inlandsvatten exklusive de fyra största sjöarna

Strandlinje för vatten inom Sveriges territorium som inte klassificeras som hav. Inlandsvatten består av sjöar och vattendrag, inklusive konstgjorda vattenytor såsom kanaler och dammar.

havsöar

Strandlinjen för öar helt omgivna av havsvatten.

hav exklusive öar

Havsstrandlinjen exklusive strandlinje för havsöar.