Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Befolkning och bebyggelse på öar utan fastlandsförbindelse med bro, per ö. År 2010 - 2020

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
Stefan Svanström, SCB
+46 010-479 45 58
Ja
2022-08-30
Befolkning, antal folkbokförda:
antal
Antal byggnader, totalt:
antal
Antal bostadsbyggnader:
antal
Befolkning, antal folkbokförda:
31 december respektive år
Antal byggnader, totalt:
31 december respektive år
Antal bostadsbyggnader:
31 december respektive år
Befolkning, antal folkbokförda:
Stock
Antal byggnader, totalt:
Stock
Antal bostadsbyggnader:
Stock
Befolkning, antal folkbokförda:
Nej
Antal byggnader, totalt:
Nej
Antal bostadsbyggnader:
Nej
Befolkning, antal folkbokförda:
Nej
Antal byggnader, totalt:
Nej
Antal bostadsbyggnader:
Nej
SCB
000005QY
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan0125Q101 Adelsön , 0188Q103 Arholma , 0581Q101 Arkö ,

Valda 0 Totalt 150

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Två prickar (..) betyder att uppgiften inte är tillgänglig eller är för osäker för att redovisas. Antal bebodda öar har beräknats utifrån uppgifter om folkbokförda per adress den 31 december aktuellt år. Statistiken avser endast öar med minst 10 folkbokförda personer vid referenstidpunkten. SCB har i statistiken definierat öar som landområden omgärdade av vatten, enligt Lantmäteriets fastighetskarta, kartskikt MV Ytskikt med vatten (sjöar och större vattendrag). Lantmäteriets vattenkarta visar vatten i skala 1:10 000 inom Sveriges gränser. Hålen i vattenkartan har bildat öarna. Statistiken innehåller även öar omgärdade av konstgjort vatten och konstgjorda öar. Exempel på sådana öar är pirar, öar i dammar, slott helt omgärdade av vallgrav och andra typer av öar avskilda från annat landområde med hjälp av grävd kanal. De minsta öarna är 9 kvadratmeter stora.