Statistikdatabasen
Befolkning och bebyggelse på öar utan fastlandsförbindelse med bro. År 2010 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

region

typ av vatten

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Två prickar (..) betyder att uppgiften inte är tillgänglig eller är för osäker för att redovisas.
Antal bebodda öar har beräknats utifrån uppgifter om folkbokförda per adress den 31 december aktuellt år.
Statistiken avser endast öar med folkbokförd befolkning vid referenstidpunkten.
SCB har i statistiken definierat öar som landområden omgärdade av vatten, enligt Lantmäteriets fastighetskarta, kartskikt MV Ytskikt med vatten (sjöar och större vattendrag). Lantmäteriets vattenkarta visar vatten i skala 1:10 000 inom Sveriges gränser. Hålen i vattenkartan har bildat öarna. Statistiken innehåller även öar omgärdade av konstgjort vatten och konstgjorda öar. Exempel på sådana öar är pirar, öar i dammar, slott helt omgärdade av vallgrav och andra typer av öar avskilda från annat landområde med hjälp av grävd kanal. De minsta öarna är 9 kvadratmeter stora.
Antal öar per kommun är öar som helt eller delvis befinner sig inom kommunens gränser. Samma ö kan därför räknas i flera kommuner. Detsamma gäller för öar som ligger över länsgränser. Summeringar kan därför inte göras från kommun till län eller riket, eller från län till riket.
Regional indelning enligt den indelning som gäller från och med 2007-01-01.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-11-28
Kontakt
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Stefan Svanström, SCB
+46 010-479 45 58
Stefan.Svanstrom@scb.se

Enhet
Antal öar med folkbokförd befolkning:
antal
Befolkning, antal folkbokförda:
antal
Antal byggnader, totalt:
antal
Antal bostadsbyggnader:
antal
Referenstid
Antal öar med folkbokförd befolkning:
31 december respektive år
Befolkning, antal folkbokförda:
31 december respektive år
Antal byggnader, totalt:
31 december respektive år
Antal bostadsbyggnader:
31 december respektive år
Datatyp
Antal öar med folkbokförd befolkning:
Stock
Befolkning, antal folkbokförda:
Stock
Antal byggnader, totalt:
Stock
Antal bostadsbyggnader:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal öar med folkbokförd befolkning:
Nej
Befolkning, antal folkbokförda:
Nej
Antal byggnader, totalt:
Nej
Antal bostadsbyggnader:
Nej
Säsongsrensad
Antal öar med folkbokförd befolkning:
Nej
Befolkning, antal folkbokförda:
Nej
Antal byggnader, totalt:
Nej
Antal bostadsbyggnader:
Nej
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000004BF