Statistikdatabasen
Bebodda öar efter region. År 2000 - 2013
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Regional indelning enligt den indelning som gäller från och med 2007-01-01.
tabellinnehåll
Bebodda öar
Antal bebodda öar har beräknats utifrån uppgifter om folkbokförda per fastighet den 31 december aktuellt år. Öar som saknar byggnader enligt Lantmäteriets byggnadsregister antas inte ha någon befolkning.
Antal öar
Antal öar per kommun är öar som helt eller delvis befinner sig inom kommunens gränser. Samma ö kan därför räknas i flera kommuner. Detsamma gäller för öar som ligger över länsgränser. Summeringar kan därför inte göras från kommun till län eller riket, eller från län till riket.
år
2013
Jämförelser mellan 2013 och tidigare årgångar ska inte göras pga stora skillnader i källdata. 2013 års statistik bygger på data med bättre kvalitet och delvis en annan skala jämfört med källdata för 2000 års statistik. Ökningen av antal öar, deras yta och omkrets beror därför till övervägande del på kvalitetsförbättringar av grunddata. Skillnaderna är som störst i fjällkedjan, vilket särskilt påverkar statistiken i de nordliga länen och kommunerna. Men statistiken för samtliga kommuner och län i riket antas ha påverkats av kvalitetshöjningen.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2014-12-08
Kontakt
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Enhet
Bebodda öar:
antal
Antal öar:
antal
Referenstid
Bebodda öar:
31 december respektive år
Antal öar:
31 december respektive år
Datatyp
Bebodda öar:
Stock
Antal öar:
Stock
Kalenderkorrigerad
Bebodda öar:
Nej
Antal öar:
Nej
Säsongsrensad
Bebodda öar:
Nej
Antal öar:
Nej
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
MI0812E2