Statistikdatabasen
Kust- och strandlängd efter region och strandtyp. År 2012
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

strandtyp

Totalt 4 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

På grund av förändrad metod för datafångst kan tabellen inte jämföras med tidigare publicerad statistik på området.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2013-06-27
Kontakt
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Stefan Svanström, SCB
+46 010-479 45 58
Stefan.Svanstrom@scb.se

Enhet
Kust- och strandlängd, km:
kilometer
Referenstid
Kust- och strandlängd, km:
31 december respektive år
Datatyp
Kust- och strandlängd, km:
Stock
Kalenderkorrigerad
Kust- och strandlängd, km:
Nej
Säsongsrensad
Kust- och strandlängd, km:
Nej
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
MI0812AA