Statistikdatabasen
Strandnära befolkning efter region och strandtyp. År 2013
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

boende

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Strandnära befolkning:
En person bor strandnära om adresspunkten för folkbokföringsadress ligger inom 100 meter från vatten. Uppgifter om vatten har hämtats från Lantmäteriets fastighetskarta i skala 1:10 000. Endast vattendrag bredare än 6 meter ingår som ytbildat vatten i fastighetskartan.Uppgifter om befolkning har hämtats från Registret för totalbefolkning (RTB) 2013-12-31 kopplat till adresspunkt.
boende
i tätort
En tätort ska ha minst 200 invånare och som mest 200 meter mellan byggnaderna. Det får som mest vara 50 procent fritidshus i en tätort. Statistiken i den här tabellen är beräknad på 2010 års tätortsgränser, kombinerat med befolkningen 2013-12-31.
utanför tätort
Statistiken avser all befolkningen utanför 2010 års tätortsgränser.
tabellinnehåll
Befolkning i strandnära läge, andel
Andel anges i procent (%).
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2014-06-17
Kontakt
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Enhet
Befolkning i strandnära läge, antal:
antal
Befolkning i strandnära läge, andel:
andel
Referenstid
Befolkning i strandnära läge, antal:
31 december respektive år
Befolkning i strandnära läge, andel:
31 december respektive år
Datatyp
Befolkning i strandnära läge, antal:
Stock
Befolkning i strandnära läge, andel:
Stock
Kalenderkorrigerad
Befolkning i strandnära läge, antal:
Nej
Befolkning i strandnära läge, andel:
Nej
Säsongsrensad
Befolkning i strandnära läge, antal:
Nej
Befolkning i strandnära läge, andel:
Nej
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
MI0812AB