Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Markanvändning inom tätort efter storlek och markanvändningsklass. Vart femte år 1995 - 2000

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Stefan Svanström, SCB
+46 010-479 45 58
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
Ja
2003-02-11
Markanvändning inom tätort:
hektar
Markanvändning inom tätort:
Flöde
Markanvändning inom tätort:
Nej
Markanvändning inom tätort:
Nej
SCB
000002FL
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanåker- och betesmark , odlad åker samt betesmark , fältmässig odling av köksväxter, frukt och bär ,

Valda 0 Totalt 33

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Det sanna värdet för markanvändningen för samtliga tätorter ligger med 95 procents sannolikhet inom ett intervall som är det redovisade värdet plus/minus 25 procent av detsamma. En del av de redovisade värdena för de olika tätortsklasserna är ännu osäkrare och när det är mindre än 70 procents sannolikhet att det sanna värdet ligger inom motsvarande intervall så har värdet ersatts med .. . P g a avrundningsfel kan summan över tätortsklasserna avvika från den som redovisats för samtliga tätorter.