Statistikdatabasen
Markanvändning inom tätort efter storlek och markanvändningsklass. Vart femte år 1995 - 2000
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

storlek

Totalt 4 Valda

Sök

markanvändningsklass Markera minst ett värde

Totalt 33 Valda

Sök

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Det sanna värdet för markanvändningen för samtliga tätorter ligger med 95 procents sannolikhet inom ett intervall som är det redovisade värdet plus/minus 25 procent av detsamma. En del av de redovisade värdena för de olika tätortsklasserna är ännu osäkrare och när det är mindre än 70 procents sannolikhet att det sanna värdet ligger inom motsvarande intervall så har värdet ersatts med .. . P g a avrundningsfel kan summan över tätortsklasserna avvika från den som redovisats för samtliga tätorter.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2003-02-11
Kontakt
Stefan Svanström, SCB
+46 010-479 45 58
Stefan.Svanstrom@scb.se

Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Enhet
Markanvändning inom tätort:
hektar
Datatyp
Markanvändning inom tätort:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Markanvändning inom tätort:
Nej
Säsongsrensad
Markanvändning inom tätort:
Nej
Skapad datum
2020-11-28
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002FL