Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Förvärvsarbetande i tätorter, per storleksklass tätort. År 2015 - 2020

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
Ja
2022-03-31
Antal tätorter:
antal
Antal förvärvsarbetande:
antal
Antal folkbokförda:
antal
Antal tätorter:
31 december respektive år
Antal förvärvsarbetande:
31 december respektive år
Antal folkbokförda:
31 december respektive år
Antal tätorter:
Stock
Antal förvärvsarbetande:
Stock
Antal folkbokförda:
Stock
Antal tätorter:
Nej
Antal förvärvsarbetande:
Nej
Antal folkbokförda:
Nej
Antal tätorter:
Nej
Antal förvärvsarbetande:
Nej
Antal folkbokförda:
Nej
SCB
00000255
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Sökfält för att markera värden i listan200-499 , 500-999 , 1 000-1 999 ,

Valda 0 Totalt 10

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Tätort
Sedan 1960 definieras SCB tätorter som områden med sammanhängande bebyggelse och en befolkning på minst 200 invånare. Bland tätorterna ingår därmed allt från de största städerna till små orter med endast 200 invånare. SCB har ingen egen definition av glesbygd eller landsbygd.

tabellinnehåll

Antal förvärvsarbetande

Som förvärvsarbetande räknas alla personer som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t ex på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Samma definition tillämpas inom den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS).

Antal förvärvsarbetande

Förvärvsarbetande är personer med arbetsplats i Sverige, förutsatt att de var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Normalt avgränsas förvärvsarbete efter arbetad tid i november. Uppgifter från registret RAMS (Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik) har använts för att beräkna statistiken. RAMS är en årlig, totalräknad statistik som primärt baseras på arbetsgivarnas kontrolluppgifter samt självdeklarationer från egna företagare. Uppgifter om arbetsställen kommer från SCB:s företagsdatabas (FDB).