Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Förvärvsarbetande och folkmängd i och utanför tätorter, efter region. År 2015 - 2020

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
Ja
2022-03-31
Förvärvsarbetande, antal:
antal
Folkmängd, antal:
antal
Förvärvsarbetande, antal:
31 december respektive år
Folkmängd, antal:
31 december respektive år
Förvärvsarbetande, antal:
Stock
Folkmängd, antal:
Stock
Förvärvsarbetande, antal:
Nej
Folkmängd, antal:
Nej
Förvärvsarbetande, antal:
Nej
Folkmängd, antal:
Nej
SCB
00000252
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Tätort
Sedan 1960 definieras SCB tätorter som områden med sammanhängande bebyggelse och en befolkning på minst 200 invånare. Bland tätorterna ingår därmed allt från de största städerna till små orter med endast 200 invånare. SCB har ingen egen definition av glesbygd eller landsbygd.

typ av område

Rörlig personal/Växlande arbetskraft är förvärvsarbetande till exempel personal inom hemtjänst, personaluthyrning och vissa byggarbeten. I 2005 års data består den här gruppen av individer med växlande och ospecificerad arbetsplats. I senare års data består gruppen av individer med rörlig arbetsplats.

tabellinnehåll

Förvärvsarbetande, antal

Som förvärvsarbetande räknas alla personer som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t ex på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Samma definition tillämpas inom den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS).

Förvärvsarbetande, antal

Förvärvsarbetande är personer med arbetsplats i Sverige, förutsatt att de var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Normalt avgränsas förvärvsarbete efter arbetad tid i november. Uppgifter från registret RAMS (Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik) har använts för att beräkna statistiken. RAMS är en årlig, totalräknad statistik som primärt baseras på arbetsgivarnas kontrolluppgifter samt självdeklarationer från egna företagare. Uppgifter om arbetsställen kommer från SCB:s företagsdatabas (FDB).