Statistikdatabasen
Förvärvsarbetande och folkmängd i och utanför tätorter, efter region. År 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

typ av område Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tätort Sedan 1960 definieras SCB tätorter som områden med sammanhängande bebyggelse och en befolkning på minst 200 invånare. Bland tätorterna ingår därmed allt från de största städerna till små orter med endast 200 invånare. SCB har ingen egen definition av glesbygd eller landsbygd.
typ av område
Rörlig personal/Växlande arbetskraft är förvärvsarbetande till exempel personal inom hemtjänst, personaluthyrning och vissa byggarbeten. I 2005 års data består den här gruppen av individer med växlande och ospecificerad arbetsplats. I senare års data består gruppen av individer med rörlig arbetsplats.
tabellinnehåll
Förvärvsarbetande, antal
Som förvärvsarbetande räknas alla personer som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t ex på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Samma definition tillämpas inom den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS).
Förvärvsarbetande, antal
Förvärvsarbetande är personer med arbetsplats i Sverige, förutsatt att de var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Normalt avgränsas förvärvsarbete efter arbetad tid i november. Uppgifter från registret RAMS (Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik) har använts för att beräkna statistiken. RAMS är en årlig, totalräknad statistik som primärt baseras på arbetsgivarnas kontrolluppgifter samt självdeklarationer från egna företagare. Uppgifter om arbetsställen kommer från SCB:s företagsdatabas (FDB).
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-03-28
Kontakt
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Enhet
Förvärvsarbetande, antal:
antal
Folkmängd, antal:
antal
Referenstid
Förvärvsarbetande, antal:
31 december respektive år
Folkmängd, antal:
31 december respektive år
Datatyp
Förvärvsarbetande, antal:
Stock
Folkmängd, antal:
Stock
Kalenderkorrigerad
Förvärvsarbetande, antal:
Nej
Folkmängd, antal:
Nej
Säsongsrensad
Förvärvsarbetande, antal:
Nej
Folkmängd, antal:
Nej
Skapad datum
2020-11-28
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
00000252