Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Bostadsbyggnader i tätorter, efter region. År 2010 - 2020

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
Ja
2023-06-14
Antal:
antal
Andel i procent:
andel
Antal:
31 december respektive år
Andel i procent:
31 december respektive år
Antal:
Stock
Andel i procent:
Stock
Antal:
Nej
Andel i procent:
Nej
Antal:
Nej
Andel i procent:
Nej
SCB
000001SC
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listansmåhus friliggande , småhus kedjehus , småhus flera lägenheter ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Tätort
Sedan 1960 definieras SCB tätorter som områden med sammanhängande bebyggelse och en befolkning på minst 200 invånare. Bland tätorterna ingår därmed allt från de största städerna till små orter med endast 200 invånare. SCB har ingen egen definition av glesbygd eller landsbygd.
På grund av kvalitetshöjande åtgärder avseende byggnadsändamål i fastighetsregistret har värden reviderats för samtliga år.

typ av bostad

Klassificering av byggnader efter byggnadstyp följer kodningen av byggnader efter ändamål i Fastighetsregistret, byggnadsdelen. Lantmäteriets definitioner: Specifikation för Grunddatalager (GDL)

tabellinnehåll

Antal

En byggnad definieras av Plan- och bygglag (2010:900) som:
En varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.

Antal

En fysisk byggnad som delas av fastighetsgräns redovisas i Fastighetsregistret som flera byggnader.

Antal

Källa: Fastighetsregistret, byggnadsdelen.