Statistikdatabasen
Bostads- och lokalarea i tätorter, efter region. År 2000 - 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

typ av fastighet Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen är korrigerad 2017-09-19 för åren 1950–1979 avseende sektorerna S11 och S14 och transaktionerna D8, B8 och B9.
En byggnad definieras av Plan- och bygglag (2010:900) som:
En varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.
Lokalytor i specialenheter, t.ex. skolor, vårdbyggnader och kulturbyggnader, ingår inte i redovisningen.
Källa: Fastighetstaxeringsregistret
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2017-12-15
Kontakt
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Enhet
Bostadsarea i 1000 m2:
antal
Lokalarea i 1000 m2:
antal
Referenstid
Bostadsarea i 1000 m2:
31 december respektive år
Lokalarea i 1000 m2:
31 december respektive år
Datatyp
Bostadsarea i 1000 m2:
Stock
Lokalarea i 1000 m2:
Stock
Kalenderkorrigerad
Bostadsarea i 1000 m2:
Nej
Lokalarea i 1000 m2:
Nej
Säsongsrensad
Bostadsarea i 1000 m2:
Nej
Lokalarea i 1000 m2:
Nej
Skapad datum
2020-11-28
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001RM