Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Antal tätorter och tätortsgrad (andel befolkning i tätort) efter region. Vart femte år 2005 - 2020

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
Ja
2022-11-24
Antal tätorter:
antal
Tätortsgrad:
procent
Antal tätorter:
31 december respektive år
Tätortsgrad:
31 december respektive år
Antal tätorter:
Stock
Tätortsgrad:
Stock
Antal tätorter:
Nej
Tätortsgrad:
Nej
Antal tätorter:
Nej
Tätortsgrad:
Nej
SCB
MI0810AO
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

2010 Uppgifter om landareal totalt och utanför tätort, år 2010 och tidigare, bygger på beräkningar enligt en äldre metod och med andra grunddata för framförallt vatten. De tidiga landarealerna är därför större än de för 2015, vilket måste beaktas i jämförelser. Mer information finns påwww.scb.se/MI0802 2015 Förändringar har gjorts i metod och definition av tätorter, vilket påverkar tätorternas utbredning och statistiken över befolkning, landareal och befolkningstäthet. Ska jämförelser göras mellan 2015 års tätorter och bakåt är det svårt att avgöra om förändringar beror på verkliga ändringar i bebyggelsen eller om det beror på den nya metoden och definitionen. Tätort
Sedan 1960 definieras SCB tätorter som områden med sammanhängande bebyggelse och en befolkning på minst 200 invånare. Bland tätorterna ingår därmed allt från de största städerna till små orter med endast 200 invånare. SCB har ingen egen definition av glesbygd eller landsbygd.
Befolkning Uppgifter om befolkning bygger på RTB, dvs. registret över totalbefolkningen. Det innehåller uppgifter om folkbokförda personer per fastighet den 31 december aktuellt år. Från och med 2018 beräknas befolkning i tätorter med hjälp av uppgifter kopplat till adresser. Tätortsgrad avser andel befolkning i tätort i förhållande till den totala befolkningen i regionen. Redovisad enhet är procent. Heby kommun ingår i Uppsala län avseende statistik för 2005 och framåt.

tabellinnehåll

Antal tätorter

Antalet tätorter per län och kommun har beräknats på hela och delar av tätorter. En tätort som breder ut sig i flera kommuner eller län, räknas en gång i var och en av dessa kommuner/län.