Statistikdatabasen
Köns- och åldersfördelning i tätorter, per tätort. År 2000 - 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region (Stor värdemängd) Markera minst ett värde

Totalt 2 698 Valda

Det finns fler än 500 värden och därför visas de inte automatiskt. Använd sökfunktionen för att välja värden.
kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Befolkning Uppgifter om befolkning bygger på RTB, dvs. registret över totalbefolkningen. Det innehåller uppgifter om folkbokförda personer per fastighet den 31 december aktuellt år. Från och med 2018 beräknas befolkning i tätorter med hjälp av uppgifter kopplat till adresser.
Tätort Sedan 1960 definieras SCB tätorter som områden med sammanhängande bebyggelse och en befolkning på minst 200 invånare. Bland tätorterna ingår därmed allt från de största städerna till små orter med endast 200 invånare. SCB har ingen egen definition av glesbygd eller landsbygd.
vart 5:e år
2000
Summan av värden per tätort stämmer inte med den folkmängd per tätort år 2000, som redovisas i andra tabeller i SCB:s statistikdatabas. Orsaken är att en revidering av 2000 års tätorter gjordes under 2006. Då uppdaterades endast den totala folkmängden per tätort, inte ålders- och könsfördelad folkmängd.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2017-09-08
Kontakt
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Enhet
Antal:
antal
Andel:
andel
Referenstid
Antal:
31 december respektive år
Andel:
31 december respektive år
Datatyp
Antal:
Stock
Andel:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal:
Nej
Andel:
Nej
Säsongsrensad
Antal:
Nej
Andel:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001F5