Statistikdatabasen
Antal tätorter, småorter och fritidshusområden efter region. Vart femte år 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

typ av område Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tätort Sedan 1960 definieras SCB tätorter som områden med sammanhängande bebyggelse och en befolkning på minst 200 invånare. Bland tätorterna ingår därmed allt från de största städerna till små orter med endast 200 invånare. SCB har ingen egen definition av glesbygd eller landsbygd.
Fritidshusområde
Koncentration av minst 50 byggnader klassade som fritidshus. Avståndet mellan fritidshusen är inte mer än 150 meter.
Småort
Sammanhängande bebyggelse med en befolkning på 50-199 invånare.
Antal tätorter/småorter/fritidshusområden per län och kommun. En ort som breder ut sig i flera kommuner eller län, räknas en gång i var och en av dessa kommuner/län.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2016-12-19
Kontakt
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Enhet
Antal områden:
antal
Referenstid
Antal områden:
31 december respektive år
Datatyp
Antal områden:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal områden:
Nej
Säsongsrensad
Antal områden:
Nej
Skapad datum
2020-11-28
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001CZ