Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Befolkning, landareal och andel fritidshusområden efter region och typ av område. Vart femte år 2000 - 2020

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
Ja
2022-11-24
Folkmängd:
antal
Landareal i hektar:
hektar
Andel fritidshusområde, i procent:
procent
Folkmängd:
31 december respektive år
Landareal i hektar:
31 december respektive år
Andel fritidshusområde, i procent:
31 december respektive år
Folkmängd:
Stock
Landareal i hektar:
Stock
Andel fritidshusområde, i procent:
Stock
Folkmängd:
Nej
Landareal i hektar:
Nej
Andel fritidshusområde, i procent:
Nej
Folkmängd:
Nej
Landareal i hektar:
Nej
Andel fritidshusområde, i procent:
Nej
SCB
000001D1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

2010 Uppgifter om landareal totalt och utanför tätort, år 2010 och tidigare, bygger på beräkningar enligt en äldre metod och med andra grunddata för framförallt vatten. De tidiga landarealerna är därför större än de för 2015, vilket måste beaktas i jämförelser. Mer information finns påwww.scb.se/MI0802 2015 Förändringar har gjorts i metod och definition av tätorter, vilket påverkar tätorternas utbredning och statistiken över befolkning, landareal och befolkningstäthet. Ska jämförelser göras mellan 2015 års tätorter och bakåt är det svårt att avgöra om förändringar beror på verkliga ändringar i bebyggelsen eller om det beror på den nya metoden och definitionen. Tätort
Sedan 1960 definieras SCB tätorter som områden med sammanhängande bebyggelse och en befolkning på minst 200 invånare. Bland tätorterna ingår därmed allt från de största städerna till små orter med endast 200 invånare. SCB har ingen egen definition av glesbygd eller landsbygd.
Småort
Sammanhängande bebyggelse med en befolkning på 50–199 invånare.
I tabellen ingår Heby kommun (kod 0331) i Uppsala län från och med 2000. Ny regional indelning fr.o.m. 2003-01-01. Delar av Uppsala kommun (Kod 0380) bildar en ny kommun benämnd Knivsta kommun (kod 0330). I tabellen redovisas värden delvis på Knivsta kommun från och med 2000. Där redovisning inte har kunnat göras visas tomma tabellceller. Landareal för typ av område ”totalt i Sverige” och ”utanför tätort och småort” 2000, 2005 och 2010: Uppgifterna avser landarealer den 1 januari 2004, 2006 och 2011. Kommun- och länsuppgifterna summerar inte till län och riket, eftersom det finns enklaver som inte har kunnat kommun- eller länsfördelas.

tabellinnehåll

Folkmängd

Befolkning
Uppgifter om befolkning bygger på RTB, dvs. registret över totalbefolkningen. Det innehåller uppgifter om folkbokförda personer per fastighet den 31 december aktuellt år. Från och med 2018 beräknas befolkning i tätorter med hjälp av uppgifter kopplat till adresser.

Landareal i hektar

I tabellen redovisas landarealer. Den har beräknats som totalareal minus vattenareal. Vid beräkningen av vattenarealer användes Lantmäteriets fastighetskarta i skala 1:10 000. Alla arealer har beräknats i SWREF99 TM, sfärisk metod. En hektar är 10 000 kvadratmeter, eller 0,01 km², dvs arean av till exempel en kvadrat med måtten 100 m × 100 m.

Andel fritidshusområde, i procent

Andel yta som överlappas av SCBs områdesindelning Fritidshusområde, d.v.s. koncentration av minst 50 byggnader klassade som fritidshus.