Statistikdatabasen
Folkmängd i tätorter, per storleksklass tätort. År 2010 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

tätort

Totalt 10 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Befolkning Uppgifter om befolkning bygger på RTB, dvs. registret över totalbefolkningen. Det innehåller uppgifter om folkbokförda personer per fastighet den 31 december aktuellt år. Från och med 2018 beräknas befolkning i tätorter med hjälp av uppgifter kopplat till adresser.
Tätort Sedan 1960 definieras SCB tätorter som områden med sammanhängande bebyggelse och en befolkning på minst 200 invånare. Bland tätorterna ingår därmed allt från de största städerna till små orter med endast 200 invånare. SCB har ingen egen definition av glesbygd eller landsbygd.
tabellinnehåll
Folkmängd, andelar i procent
Andelar i procent är beräknade mot den totala befolkningen i Sverige.
år
2019
2019

Befolkning i tätorter 2019 har beräknats inom 2018 års tätortsgränser. Det innebär att:
1. Personer boende i bebyggelse som har tillkommit utanför 2018 års tätortsgränser ingår inte i statistiken.
2. Antalet tätorter är oförändrat jämfört med år 2018. Det förekommer därför tätorter som har en befolkning på färre än 200 invånare.
3. Mindre bebyggelsegrupper som år 2018 inte klassificerades som tätorter pga för liten befolkning, men som under 2019 har ökat sin befolkning till 200 invånare eller mer, ingår inte.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-03-24
Kontakt
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Enhet
Folkmängd, antal:
antal
Folkmängd, andelar i procent:
procent
Referenstid
Folkmängd, antal:
31 december respektive år
Folkmängd, andelar i procent:
31 december respektive år
Datatyp
Folkmängd, antal:
Stock
Folkmängd, andelar i procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
Folkmängd, antal:
Nej
Folkmängd, andelar i procent:
Nej
Säsongsrensad
Folkmängd, antal:
Nej
Folkmängd, andelar i procent:
Nej
Skapad datum
2020-11-28
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000003RH