Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Folkmängd i tätorter, per storleksklass tätort. År 2010 - 2020

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
Ja
2021-11-24
Folkmängd, antal:
antal
Folkmängd, andelar i procent:
procent
Folkmängd, antal:
31 december respektive år
Folkmängd, andelar i procent:
31 december respektive år
Folkmängd, antal:
Stock
Folkmängd, andelar i procent:
Stock
Folkmängd, antal:
Nej
Folkmängd, andelar i procent:
Nej
Folkmängd, antal:
Nej
Folkmängd, andelar i procent:
Nej
SCB
000003RH
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Sökfält för att markera värden i listan200-499 , 500-999 , 1 000-1 999 ,

Valda 0 Totalt 10

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Befolkning Uppgifter om befolkning bygger på RTB, dvs. registret över totalbefolkningen. Det innehåller uppgifter om folkbokförda personer per fastighet den 31 december aktuellt år. Från och med 2018 beräknas befolkning i tätorter med hjälp av uppgifter kopplat till adresser. Tätort Sedan 1960 definieras SCB tätorter som områden med sammanhängande bebyggelse och en befolkning på minst 200 invånare. Bland tätorterna ingår därmed allt från de största städerna till små orter med endast 200 invånare. SCB har ingen egen definition av glesbygd eller landsbygd.

tabellinnehåll

Folkmängd, andelar i procent

Andelar i procent är beräknade mot den totala befolkningen i Sverige.