Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Befolkning i tätorter efter kön, ålder och region. Vart femte år 2015 - 2020

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
Ja
2022-03-31
Folkmängd, antal:
antal
Folkmängd, antal:
31 december respektive år
Folkmängd, antal:
Stock
Folkmängd, antal:
Nej
Folkmängd, antal:
Nej
SCB
000005X4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Befolkning Uppgifter om befolkning bygger på RTB, dvs. registret över totalbefolkningen. Det innehåller uppgifter om folkbokförda personer per fastighet den 31 december aktuellt år. Från och med 2018 beräknas befolkning i tätorter med hjälp av uppgifter kopplat till adresser. Tätort Sedan 1960 definieras SCB tätorter som områden med sammanhängande bebyggelse och en befolkning på minst 200 invånare. Bland tätorterna ingår därmed allt från de största städerna till små orter med endast 200 invånare. SCB har ingen egen definition av glesbygd eller landsbygd.

vart 5:e år

2015

2015
Statistik för 2015 visar 250 personer fler i tätort jämfört med andra tabeller över befolkning i och utanför tätorter 2015. Skillnaden beror på olika metoder för att hantera personer som saknar uppgift om fastighet i befolkningsregistret. 2015 registrerades de på mittkoordinat för församling. Det uppstår en skillnad i om församlingens koordinat befinner sig i eller utanför tätort, beroende på tidpunkt för när statistiken skapades. Idag används en annan metod. Statistik som avser år efter 2015 använder mittkoordinat för största tätort per kommun, för placering av personer utan folkbokförd adress eller fastighet.