Statistikdatabasen
Köns- och åldersfördelning i tätorter, efter region. Vart femte år 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

typ av område

Totalt 3 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Befolkning Uppgifter om befolkning bygger på RTB, dvs. registret över totalbefolkningen. Det innehåller uppgifter om folkbokförda personer per fastighet den 31 december aktuellt år. Från och med 2018 beräknas befolkning i tätorter med hjälp av uppgifter kopplat till adresser.
Tätort Sedan 1960 definieras SCB tätorter som områden med sammanhängande bebyggelse och en befolkning på minst 200 invånare. Bland tätorterna ingår därmed allt från de största städerna till små orter med endast 200 invånare. SCB har ingen egen definition av glesbygd eller landsbygd.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2017-02-22
Kontakt
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Enhet
Folkmängd, antal:
antal
Folkmängd, andelar i procent:
antal
Referenstid
Folkmängd, antal:
31 december respektive år
Folkmängd, andelar i procent:
31 december respektive år
Datatyp
Folkmängd, antal:
Stock
Folkmängd, andelar i procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
Folkmängd, antal:
Nej
Folkmängd, andelar i procent:
Nej
Säsongsrensad
Folkmängd, antal:
Nej
Folkmängd, andelar i procent:
Nej
Skapad datum
2020-11-28
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001F1