Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Folkmängd och landareal i och utanför tätorter, efter region. Vart femte år 2005 - 2020

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
Ja
2021-11-24
Folkmängd:
antal
Landareal, ha:
hektar
Invånare per kvadratkilometer:
antal per kvkm
Folkmängd:
31 december respektive år
Landareal, ha:
31 december respektive år
Invånare per kvadratkilometer:
31 december respektive år
Folkmängd:
Stock
Landareal, ha:
Stock
Invånare per kvadratkilometer:
Stock
Folkmängd:
Nej
Landareal, ha:
Nej
Invånare per kvadratkilometer:
Nej
Folkmängd:
Nej
Landareal, ha:
Nej
Invånare per kvadratkilometer:
Nej
SCB
MI0810AG
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

2010 Uppgifter om landareal totalt och utanför tätort, år 2010 och tidigare, bygger på beräkningar enligt en äldre metod och med andra grunddata för framförallt vatten. De tidiga landarealerna är därför större än de för 2015, vilket måste beaktas i jämförelser. Mer information finns påwww.scb.se/MI0802 2015 Förändringar har gjorts i metod och definition av tätorter, vilket påverkar tätorternas utbredning och statistiken över befolkning, landareal och befolkningstäthet. Ska jämförelser göras mellan 2015 års tätorter och bakåt är det svårt att avgöra om förändringar beror på verkliga ändringar i bebyggelsen eller om det beror på den nya metoden och definitionen. Tätort Sedan 1960 definieras SCB tätorter som områden med sammanhängande bebyggelse och en befolkning på minst 200 invånare. Bland tätorterna ingår därmed allt från de största städerna till små orter med endast 200 invånare. SCB har ingen egen definition av glesbygd eller landsbygd.

region

Heby kommun ingår i Uppsala län avseende statistik för 2005 och framåt.

region

Heby kommun ingår i Uppsala län avseende statistik för 2005 och framåt.

region

Heby kommun ingår i Uppsala län avseende statistik för 2005 och framåt.

tabellinnehåll

Folkmängd

Befolkning
Uppgifter om befolkning bygger på RTB, dvs. registret över totalbefolkningen. Det innehåller uppgifter om folkbokförda personer per fastighet den 31 december aktuellt år. Från och med 2018 beräknas befolkning i tätorter med hjälp av uppgifter kopplat till adresser.

Landareal, ha

I tabellen redovisas landarealer. Den har beräknats som totalareal minus vattenareal. Vid beräkningen av vattenarealer användes Lantmäteriets fastighetskarta i skala 1:10 000. Alla arealer har beräknats i SWREF99 TM, sfärisk metod. En hektar är 10 000 kvadratmeter, eller 0,01 km², dvs arean av till exempel en kvadrat med måtten 100 m × 100 m.