Statistikdatabasen
Grönområden inom tätort per tätort. År 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

tätort Markera minst ett värde

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen innehåller uppgifter om antal och areal grönområden i tätorter över 30 000 invånare samt Visby tätort. Grönområde definieras som ett område av sammanhängande grönytor som uppgår till minst 0,5 hektar och som är allmänt tillgängligt. Betesmark räknas till grönområden men inte åkermark. I statistiken är grönområdena grupperade efter storlek 0,5-3 hektar, 5-10 hektar samt 10 hektar och större. Minsta redovisningsenhet är 0,5 hektar.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-12-05
Kontakt
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Stefan Svanström, SCB
+46 010-479 45 58
Stefan.Svanstrom@scb.se

Enhet
Antal 0,5-3 hektar:
antal
Antal 3-10 hektar:
antal
Antal 10- hektar:
antal
Areal 0,5-3 hektar:
hektar
Areal 3-10 hektar:
hektar
Areal 10- hektar:
hektar
Referenstid
Antal 0,5-3 hektar:
31 december vart 5:e år
Antal 3-10 hektar:
31 december vart 5:e år
Antal 10- hektar:
31 december vart 5:e år
Areal 0,5-3 hektar:
31 december vart 5:e år
Areal 3-10 hektar:
31 december vart 5:e år
Areal 10- hektar:
31 december vart 5:e år
Datatyp
Antal 0,5-3 hektar:
Stock
Antal 3-10 hektar:
Stock
Antal 10- hektar:
Stock
Areal 0,5-3 hektar:
Stock
Areal 3-10 hektar:
Stock
Areal 10- hektar:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal 0,5-3 hektar:
Nej
Antal 3-10 hektar:
Nej
Antal 10- hektar:
Nej
Areal 0,5-3 hektar:
Nej
Areal 3-10 hektar:
Nej
Areal 10- hektar:
Nej
Säsongsrensad
Antal 0,5-3 hektar:
Nej
Antal 3-10 hektar:
Nej
Antal 10- hektar:
Nej
Areal 0,5-3 hektar:
Nej
Areal 3-10 hektar:
Nej
Areal 10- hektar:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
00000453