Statistikdatabasen
Tätortsbefolkningens närhet till grönområden per tätort. År 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

tätort Markera minst ett värde

avstånd Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen innehåller uppgifter om befolkning med grönområden inom 200, 300 respektive 500 meter från bostaden. Befolkningen redovisas efter kön, åldersgrupper och totalt. Grönområde definieras som ett område av sammanhängande grönytor som uppgår till minst 0,5 hektar och som är allmänt tillgängligt. Bostadens läge bestäms av adressplatsen för folkbokföringsadressen. Avståndsberäkningen utgår från fågelavståndet och tar inte hänsyn till fysiska barriärer i form av vatten, större vägar och järnvägar. Andelarna är beräknade efter tätortsbefolkningen inom respektive ålders- och könskategori.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-12-05
Kontakt
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Enhet
Andel av tätortsbefolkningen 0-6 år:
procent
Andel av tätortsbefolkningen 7-15 år:
procent
Andel av tätortsbefolkningen 16-64 år:
procent
Andel av tätortsbefolkningen 65+ år:
procent
Andel av tätortsbefolkningen, kvinnor:
procent
Andel av tätortsbefolkningen, män:
procent
Andel av tätortsbefolkningen:
procent
Total tätortsbefolkning 0-6 år:
procent
Total tätortsbefolkning 7-15 år:
antal
Total tätortsbefolkning 16-64 år:
antal
Total tätortsbefolkning 65+ år:
antal
Total tätortsbefolkning, kvinnor:
antal
Total tätortsbefolkning, män:
antal
Total tätortsbefolkning:
antal
Referenstid
Andel av tätortsbefolkningen 0-6 år:
31 december vart 5:e år
Andel av tätortsbefolkningen 7-15 år:
31 december vart 5:e år
Andel av tätortsbefolkningen 16-64 år:
31 december vart 5:e år
Andel av tätortsbefolkningen 65+ år:
31 december vart 5:e år
Andel av tätortsbefolkningen, kvinnor:
31 december vart 5:e år
Andel av tätortsbefolkningen, män:
31 december vart 5:e år
Andel av tätortsbefolkningen:
31 december vart 5:e år
Total tätortsbefolkning 0-6 år:
31 december vart 5:e år
Total tätortsbefolkning 7-15 år:
31 december vart 5:e år
Total tätortsbefolkning 16-64 år:
31 december vart 5:e år
Total tätortsbefolkning 65+ år:
31 december vart 5:e år
Total tätortsbefolkning, kvinnor:
31 december vart 5:e år
Total tätortsbefolkning, män:
31 december vart 5:e år
Total tätortsbefolkning:
31 december vart 5:e år
Datatyp
Andel av tätortsbefolkningen 0-6 år:
Stock
Andel av tätortsbefolkningen 7-15 år:
Stock
Andel av tätortsbefolkningen 16-64 år:
Stock
Andel av tätortsbefolkningen 65+ år:
Stock
Andel av tätortsbefolkningen, kvinnor:
Stock
Andel av tätortsbefolkningen, män:
Stock
Andel av tätortsbefolkningen:
Stock
Total tätortsbefolkning 0-6 år:
Stock
Total tätortsbefolkning 7-15 år:
Stock
Total tätortsbefolkning 16-64 år:
Stock
Total tätortsbefolkning 65+ år:
Stock
Total tätortsbefolkning, kvinnor:
Stock
Total tätortsbefolkning, män:
Stock
Total tätortsbefolkning:
Stock
Kalenderkorrigerad
Andel av tätortsbefolkningen 0-6 år:
Nej
Andel av tätortsbefolkningen 7-15 år:
Nej
Andel av tätortsbefolkningen 16-64 år:
Nej
Andel av tätortsbefolkningen 65+ år:
Nej
Andel av tätortsbefolkningen, kvinnor:
Nej
Andel av tätortsbefolkningen, män:
Nej
Andel av tätortsbefolkningen:
Nej
Total tätortsbefolkning 0-6 år:
Nej
Total tätortsbefolkning 7-15 år:
Nej
Total tätortsbefolkning 16-64 år:
Nej
Total tätortsbefolkning 65+ år:
Nej
Total tätortsbefolkning, kvinnor:
Nej
Total tätortsbefolkning, män:
Nej
Total tätortsbefolkning:
Nej
Säsongsrensad
Andel av tätortsbefolkningen 0-6 år:
Nej
Andel av tätortsbefolkningen 7-15 år:
Nej
Andel av tätortsbefolkningen 16-64 år:
Nej
Andel av tätortsbefolkningen 65+ år:
Nej
Andel av tätortsbefolkningen, kvinnor:
Nej
Andel av tätortsbefolkningen, män:
Nej
Andel av tätortsbefolkningen:
Nej
Total tätortsbefolkning 0-6 år:
Nej
Total tätortsbefolkning 7-15 år:
Nej
Total tätortsbefolkning 16-64 år:
Nej
Total tätortsbefolkning 65+ år:
Nej
Total tätortsbefolkning, kvinnor:
Nej
Total tätortsbefolkning, män:
Nej
Total tätortsbefolkning:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
00000465